Even voorstellen: Maarten den Braber
  • Blog

Even voorstellen: Maarten den Braber

Iedere maand interviewen we een HealthKIC teamlid zodat je kennis kunt maken met de mensen achter het Kavelmodel. Deze week is het de beurt aan Maarten den Braber, hij is onderdeel van het projectteam en werkstroomleider als het gaat om Anders Monitoren.

Waarom geloof jij in het Kavelmodel?

De vraag die ik mezelf stel is of het altijd de juiste oplossing is dat we mensen in de gezondheidszorg bij een dokter of ziekenhuis behandelen als er veel meer aan de hand is dan alleen het ziek zijn. Binnen het huidige systeem is het moeilijk om in deze gevallen iets te organiseren zodat we het anders kunnen doen. Dat er geld voor is om te kunnen kijken naar de vraag: wat is er nu eigenlijk echt met jou aan de hand? En dat er ook inzicht is in of hetgeen wat we met z’n allen verbeteren ook iets oplevert. Ik vind dat het kavelmodel nodig is om een verandering van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid concreet te maken. Er zijn genoeg mensen met een visie op waar het naar toe moet maar het ontbreekt vaak aan een aanpak hoe je daar dan moet komen. 

Wat mij er heel erg in aansprak in het Kavelmodel is de mix van ondernemerschap, wetenschap en visie en dat bij elkaar is gebracht in één team. Het is niet alleen een visie op gezondheid maar ook een concreet en praktische aanpak van hoe je een verandering financierbaar kan krijgen en het ook echt kan gaan doen. Daarnaast ben ik blij dat we bij de ontwikkeling van het Kavelmodel een onafhankelijke positie hebben. Niet gebonden aan één bepaalde regio of zorgverzekeraar. We hebben keuzes gemaakt op basis van de inhoud en de kavels zijn geselecteerd aan de hand van de slagingskans.

Wat is jouw inhoudelijke rol binnen HealthKIC?

We hebben drie werkstromen binnen HealthKIC: anders organiseren, anders financieren en anders monitoren. Mijn rol is dat ik werkstroomleider ben van de werkstroom monitoring. Wat we met het Kavelmodel eigenlijk doen is het in kaart brengen van wat we binnen een regio willen veranderen en hoe we dit op een andere manier kunnen organiseren. Om dit te bereiken zorgen we voor de passende financiering. De vraag is dan vervolgens of we met deze interventie in organisatie en financiering ook daadwerkelijk ons doel bereiken. De kernvraag waar monitoring uiteindelijk over gaat is: bereiken we de gezondheidsverbeteringen in de kavel en waar kunnen we dat dan uit aflezen? Binnen monitoring gaat het ook heel veel over data. We gebruiken data niet alleen aan het einde om te meten wat het resultaat is van de gezondheidsinterventies maar ook aan het begin. Met data leggen we de basis voor de inzichten die helpen om het beleid te monitoren en te sturen. Maar uiteindelijk is de echte toegevoegde waarde de inzichten die we naar boven kunnen halen. Ook is het erg relevant om aan het begin te kijken wat de huidige status is van een kavel zodat we straks het verschil in kaart kunnen brengen. En zodat we gedurende het proces kunnen monitoren wat de effecten zijn en of het de goede kant op beweegt.

Wat zijn voor jou tot nu toe de belangrijkste learnings?

In algemene zin hebben we geleerd dat het echt helpt wanneer je een duidelijk stappenplan hebt waarmee je mensen mee kunt nemen in het proces. Zodat je de vraag kunt beantwoorden hoe je nu eigenlijk zo’n grote verandering in gang zet. Het is een ingewikkeld vraagstuk die soms misschien onhaalbaar lijkt. Maar door het op te knippen in behapbare fases kun je mensen meekrijgen. En belangrijk is ook dat het ook een uitlegbaar en verifieerbaar proces is, zodat het inzichtelijk en begrijpelijk is voor mensen hoe je tot keuzes bent gekomen. Een belangrijke les als het gaat om samenwerkingen is dat het heel belangrijk is om te testen op readiness en willingness. Niet alleen cijfermatig moet het kloppen maar ook bestuurlijk. Voor monitoring is de les dat er al heel veel is maar dat hetgeen wat er is efficiënter en duurzamer kan door beter van elkaar te leren en niet alles zelf te willen doen.

Wil je meer weten over wat we doen binnen de werkstroom monitoring en waar we nu staan? Lees dan hier de update in het verdiepende interview met Maarten.