Het Kavelmodel

Het is onze missie een fundamentele omwenteling in de gezondheidssector teweeg te brengen.

Dit doen we met behulp van het Kavelmodel waarmee we het mogelijk maken in een bepaald gebied, samen met de betrokken partijen, anders te financieren, anders te organiseren en gezondheid te monitoren.

We laten zien wat het sociale, medische en financiële effect is van (preventieve) gezondheidsinterventies: wat werkt wel en wat werkt niet.

Door het inzetten van deze interventies wordt meer gezondheid gerealiseerd wat tegen de trend in leidt tot minder-meer-zorgkosten. Door financiële afspraken zoals shared savings, te maken over deze minder- meer-kosten profiteren alle partijen en realiseren we een duurzame doorkanteling naar gezondheid...

... zodat Nederland een land wordt waar mensen in balans zijn, langer gezonder en gelukkiger leven en waar ieder mens naar vermogen mee kan doen in de samenleving.