De HealthKIC Community is een werkplaats waar mensen, kennis, inzichten en innovaties samenkomen die bijdragen aan het creëren van een gezondere samenleving.

Doel

Het is onze missie om een fundamentele omwenteling in de gezondheidssector teweeg te brengen. Dat doen we door een onafhankelijke voedingsbodem te creëren voor mensen en organisaties die bij willen dragen aan het gezond houden van mensen. Zodat Nederland een plek wordt waar mensen in balans zijn, langer gezonder en gelukkiger leven en waar ieder mens waardevol is.

Identiteit

Iedereen die we tijdens onze missie ontmoeten nodigen we uit om onderdeel te worden van onze community. Een community van mensen die allemaal in ieder geval één gemene deler hebben: het streven om Nederland gezonder te maken. We richten ons op doeners, voorlopers en kwartiermakers als het gaat om verandering en verbetering van de zorg en gezondheid in Nederland. Met een bevlogen, leergierige en nieuwsgierige houding durven we het verschil te maken. We streven naar diversiteit en vertegenwoordiging van alle rollen binnen de zorg.

Waarden

De community is een neutraal terrein waar we integer met elkaar samenwerken op basis van vertrouwen en transparantie. We mogen elkaar op een open en respectvolle manier bevragen om te ontdekken hoe we het goede kunnen doen en kunnen bijdragen aan een betere status quo. Binnen de community zorgen we voor elkaar en werken we met elkaar samen op een manier die bijdraagt aan en in het verlengde ligt van ons doel, een gezonde samenleving. Wij voegen de daad bij het woord.