Gezondheid is veel meer dan het hebben van geen ziekte. Gezondheid betekent ook dat mensen goed in hun vel zitten en de dingen kunnen doen die ze graag willen doen. HealthKIC vormt een fysieke en virtuele werkplaats waar alle kennis, inzichten en innovaties samenkomen die hieraan bijdragen. Health KIC inspireert, faciliteert, verbindt, deelt, ontwikkelt en regisseert een optimale samenwerking tussen partijen. Om zo de volgende stap te kunnen maken in het creëren van een gezonde samenleving.