Om een gezonde samenleving voor elkaar te krijgen, werkt HealthKIC volgens de strategie van Population Health Management (PHM). PHM heeft als uitgangspunt dat gezondheid voor iedere inwoner iets anders betekent en daarom ook iets anders vraagt. PHM gaat uit van een op maat gemaakte aanpak naar gezondheid waarbij, naast de (bio)medische factoren, ook sociale en omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen. Dit vraagt inzicht in wat elke inwoner individueel en in groepsverband specifiek nodig heeft om gezond te blijven. In PHM wordt dit gedaan aan de hand van drie stappen:

  1. Brandhaarden bepalen: Allereerst wordt vanuit epidemiologische en demografische data gekeken waar de ‘brandhaarden’ zitten voor een bepaalde populatie (bijvoorbeeld een (sub)populatie in een regio). Deze brandhaarden staan voor de belangrijkste uitdagingen in de vraag naar zorg.
  2. Segmentatie: De vervolgstap is segmentatie. PHM kijkt bij welke groepen mensen binnen de populatie de brandhaard meer aanwezig is. Binnen deze segmenten wordt ingezoomd op de kenmerken van deze groep mensen. Er wordt gekeken naar de mensen die dezelfde eigenschappen delen. Deze groep mensen vormt samen een subpopulatie.
  3. Risicostratificatie: De derde stap is een risicostratificatie binnen het segment. PHM kijkt naar wat de risico’s zijn voor de mensen binnen het segment op een bepaalde negatieve gezondheidsuitkomst (bijv. opname, schooluitval of depressie).

Door het toepassen van slimme datatoepassingen wordt het segment ingedeeld in een lage-, midden- en hoge risicogroep. Voor deze groepen is het mogelijk om, door het gesprek met hen aan te gaan, een op maat aanpak te realiseren. Deze aanpak bestaat uit verschillende individuele, organisatorische en culturele op maat gemaakte interventies. Zo krijgen mensen wat zij nodig hebben én wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare middelen.

PHM als strategie vraagt om:

  • Samenwerking tussen de betrokken organisaties die met elkaar verantwoordelijkheid nemen;
  • Het gebruik van de juiste data om de behoefte van de populatie in beeld te brengen, segmentatie en stratificatie uit te voeren en de juiste interventies in te zetten;
  • Middelen om deze verandering in werkwijze mogelijk te maken;
  • En tenslotte - het allerbelangrijkst – wezenlijk contact met de groep mensen waarom het gaat.

Op verschillende plekken in de wereld zien we dat deze strategie succesvol is. Om PHM ook in Nederland toe te passen heeft HealthKIC het Kavelmodel ontwikkeld. Dit model vertaalt de uitgangspunten van PHM naar een regionale setting.