Transformatie van zorg naar gezondheid met behulp van een populatiegerichte gezondheidscyclus

 

De kern van onderstaande visual is de Population Health Management Cyclus. De binnenring laat zien welke stappen gezet moeten worden om op een gerichte wijze, in cocreatie met inwoners en professionals de interventies in te zetten die de meeste impact maken op de gezondheid van een vooraf gedefinieerde populatie. De inhoudelijke veranderingen die dit teweeg gaan brengen hebben een effect op de buitenring, de bouwstenen van transformatie. Als deze bouwstenen (de buitenring) voldoende mee-ontwikkelen met inhoudelijke keuzes en veranderingen (de binnenring) dan ontstaat een cyclus waarin de gezondheid van de populatie optimaliseert én het zorgsysteem transformeert naar een systeem waarin gezondheid (meer) centraal kan staan.

De visual op zichzelf geeft algemene informatie over wat er nodig is in deze transformatie en welke processtappen gehanteerd zouden kunnen worden. Om regio’s individuele ondersteuning te bieden is er ook een leerinstrument ontwikkeld. Dit instrument is samengesteld met behulp van wetenschappelijke kennis en toetsing door experts uit de praktijk. Deze ‘Population Health Management Maturity Index’ gebruikt de omschrijving van het beoogde einddoel per bouwsteen van de transformatie. Per bouwsteen zijn 15-20 items opgenomen die de ontwikkeling tot dit einddoel versterken.

Deze visual is in samenwerking met VWS tot stand gekomen ten behoeve van het landelijk lerend netwerk ‘Leren Transformeren’. Het ondersteunt het verder brengen van de populatiegerichte werkwijze in de domeinoverstijgende (regionale) samenwerkingsverbanden. Wil je meer weten over de achtergrond en wetenschappelijke onderbouwing van deze visual?

Verdere informatie over dit leerinstrument is op te vragen bij: Leonie Voragen (leonie.voragen@qconsultzorg.nl) en Annefrans van Ede (a.f.t.m.van_ede@lumc.nl). Wil je meer weten over de achtergrond en wetenschappelijke onderbouwing van deze visual?

klik hier voor meer informatie.

Icon drag
Visual Placeholder
Brown circle

Verantwoordelijke regionale organisatie

Rood circle

Domein- overstijgend impact model

Paars circle

Geïntegreerde data-infrastructuur

Groen circle

Mede-ontwikkelen met professionals en inwoners

Blauw circle

Gebruik van populatie gezondheidsdata toepassingen

Geel circle

Implementeren en leren

Visual People
Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
1. Populatie- beschrijving en identificatie
2. Vaststellen gezondheidstoestand inclusief differentiëren binnen de populatie
3. Risicostratificatie en impact van interventie
4. Invoeren van juiste interventie voor de juiste doelgroep
5. Evalueren en verbeteren