Waar zijn we actief?

De afgelopen twee jaar hebben we veel werk verzet om samen met onze partners het Kavelmodel en onze aanpak te ontwikkelen. Inmiddels brengen we in twee regio's het Kavelmodel in de praktijk: in de Achterhoek (8RHK Gezond) en Ede (Vallei Vitaal & Gezond). Dit doen we door én aan de slag te gaan met gezondheidsvraagstukken in deze regio's én tegelijkertijd anders te organiseren, te financieren en te monitoren. Zo ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe manieren van werken die passen bij de complexe uitdagingen van deze tijd. 

Kavel 1) 8RHK Gezond

Vanaf januari 2021 zijn we met de Achterhoek gestart onder de naam 8RHK Gezond. In de eerste fase zijn partijen samen aan de slag gegaan met de veranderopgave voor de Achterhoek. Er worden inhoudelijke prioriteiten bepaald, inzichtelijk gemaakt wat de consequenties daarvan zijn en wat we nodig hebben om de voorgenomen verandering te realiseren. Onderdeel van deze fase is dan ook nadrukkelijk het in gezamenlijkheid opstellen van afspraken over financiën, organisatie, governance en data-infrastructuur. Uiteraard worden ook bestaande programma’s en plannen die passen binnen de huidige regiovisie meegenomen.

Meer informatie 8RHK Gezond

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Achterhoek? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de Thematafel de Gezondste Regio of voor de nieuwsbrief van HealthKICJe kunt ook meer lezen op de site van 8RHK Ambassadeurs.

Kavel 2) Vallei Vitaal & Gezond (Ede)

In Ede wordt gewerkt aan vitaal en gezond leven voor iedereen in de Gelderse Vallei. Daarvoor hebben in oktober 2021 verschillende regionale organisaties waaronder huisartsen, VVT-aanbieders, Pro Persona, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Malkander, Menzis en de gemeente Ede, haar handtekening gezet onder de intentieverklaring om te gaan werken volgens de principes van het Kavelmodel. Met betrokkenen van diverse organisaties werken we momenteel aan de uitwerking van diverse thema's en 4 belangrijke uitdagingen: