De Kavels

De afgelopen twee jaar is er veel werk verzet om het Kavelmodel te ontwikkelen. Na de zomer van 2020 zijn we overgegaan in de uitvoerende fase waarbij de focus lag op de kavelselectie. Op dit moment zijn er acht kavels waar we mee in gesprek zijn. De eerste kavel waarmee we daadwerkelijk gaan starten is de Achterhoek. Hier gaan we de eerste stappen zetten om het kavelmodel in de praktijk te brengen.

Achterhoek als eerste kavel

Vanaf januari 2021 zijn we met de Achterhoek gestart aan de acceleratiefase onder de naam 8RHK Gezond. In de acceleratiefase gaan de partijen samen een plan maken waarin de veranderopgave voor de Achterhoek wordt beschreven. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties daarvan zijn en wat we nodig hebben om de voorgenomen verandering te realiseren. Onderdeel van deze fase is dan ook nadrukkelijk het in gezamenlijkheid opstellen van afspraken over financiën, organisatie, governance en data-infrastructuur. Uiteraard worden ook bestaande programma’s en plannen die passen binnen de huidige regiovisie meegenomen.

Om inzichtelijk te maken welke fases we doorgaan binnen 8HRK Gezond en hoe we deze vormgeven, hebben we een proces tekening gemaakt welke we samen met alle partijen gedurende het proces verder in gaan kleuren. 

De meest actuele procestekening kun je hier downloaden >>

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Achterhoek? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de Thematafel de Gezondste Regio of voor de nieuwsbrief van HealthKIC.

Neem voor meer informatie contact op met één van de leden van het Kavelteam Achterhoek: Welmoed Nijboer van Proscoop, Dorien van der Meer, van De Gezondste Regio of met Leonie Voragen van HealthKIC.