Media
Media

Onze strategische pijlers

HealthKIC werkt volgens de strategie van Population Health Management (PHM). Deze strategie heeft als uitgangspunt dat gezondheid voor iedere inwoner iets anders betekent en daarom ook iets anders vraagt. We brengen dit naar de praktijk door te werken vanuit zes verschillende pijlers:

Een regionale (netwerk)organisatie

Die gezamenlijk verantwoordelijkheid kan nemen voor de quadruple aim, passend bij de populatie in de regio.

Een domeinoverstijgend businessmodel

Voor gezondheid in de breedste zin van het woord en inclusief voorinvestering.

Een datagedreven aanpak

Door het gebruik van de juiste data krijgen inwoners wat ze nodig hebben om zo gezond mogelijk te blijven.

Een geïntegreerde data-infrastructuur

Om de juiste beleidskeuzes te kunnen maken en de effecten op gezondheid en zorg te monitoren.

Co-creatie met burgers en professionals

We doen het niet alleen samen met professionals, maar betrekken de inwoners bij alles wat we doen.

Een emergente implementatiestrategie

We realiseren ons dat er al heel veel gebeurt en sluiten zoveel mogelijk aan bij waar al energie zit.

Onze kavels

De afgelopen twee jaar hebben we veel werk verzet om samen met onze partners het Kavelmodel en onze aanpak te ontwikkelen. Inmiddels brengen we in drie regio's het Kavelmodel in de praktijk:

8RHK Gezond (Achterhoek) Meer informatie
Vallei Vitaal & Gezond (Ede) Meer informatie
Groningen Meer informatie

Aanmelden als kavel?

Op dit moment draaien we in een compacte aanpak in twee kavels om de focus op deze twee gebieden te houden. In de toekomst breiden we dit uit. Houd de website in de gaten voor de ontwikkelingen.

Lees meer het Kavelmodel en onze aanpak