Transformeren van zorg naar gezondheid: drie belangrijke inzichten
  • Nieuws
  • Bijeenkomst

Transformeren van zorg naar gezondheid: drie belangrijke inzichten

Afgelopen 12 januari vond onze kennissessie ‘Transformeren van zorg naar gezondheid: hoe doe je dat?’ plaats. Vanuit HealthKIC kijken we terug op een succesvolle bijeenkomst. De missie om een transformatie naar gezondheid op te zetten is niet langer een kleine beweging. Daarom delen we graag de drie grootste inzichten uit de sessie.

Het onderwerp van de zorgtransformatie leeft enorm, dat liet het grote aantal deelnemers ons wel zien. Er is vraag naar meer inhoudelijke kennis. Daarom gebruiken we de vragen die tijdens de kennissessie in de chat werden gesteld om nieuwe artikelen te ontwikkelen.

In de tussentijd delen we de drie grootste inzichten uit onze sessie:

1. Verandering is écht nodig

Veel organisaties en professionals zien in dat verandering echt nodig is. Het huidige zorgsysteem loopt tegen zijn grenzen aan. We bevinden ons in een fase waar (kleine) aanpassingen in het bestaande systeem niet langer standhouden. Een fundamentele verandering – oftewel een transformatie van het systeem waarbinnen wij werken aan zorg en gezondheid – is echt nodig. 

2. Transformeren zonder te leren is niet mogelijk

De transformatie naar gezondheid is een complex vraagstuk. Dé oplossing is er niet en er spelen veel onzekerheden mee. Wel weten we dat transformeren zonder te leren niet mogelijk is. Leren vormt als het ware een brug tussen het plan dat je op papier hebt gezet en de praktijk waarbinnen het plan wordt uitgevoerd. Leren blikt terug en kijkt vooruit. Het geeft inzicht in wat we kunnen aanpassen om tot die gezonde inwoners te komen. De kennissessie leert ons: Bouw ruimte en tijd in om te reflecteren én leren. 

3. We gaan uit van de behoeften van inwoners en denken domein-overstijgend

HealthKIC werkt vanuit Population Health Management (PHM) met het kavelmodel als uitgangspunt. Population Health Management gaat uit van de behoeften van de inwoners. In PHM is gezondheid voor iedere inwoner anders. Het geeft inzicht in wat welke inwoner individueel en in groepsverband nodig heeft om gezond te blijven. Dit betekent ook dat je in gesprek gaat met de mensen waar het over gaat. Wat geeft deze mensen buikpijn? In veel gevallen zijn dit problemen die buiten het zorgdomein liggen. Dit vraagt van 'ons' als systeem om domein-overstijgend te denken én samen te werken. Zo kunnen we de juiste interventies inzetten. En ja, het kost tijd en energie om inzicht te krijgen in wat mensen nodig hebben, maar het is wel ontzettend waardevol. Alleen zó krijg je de juiste inzichten.

Wil je de kennissessie nog eens terugzien? Bekijk dan de video.

Wat zijn jouw grootste inzichten of vragen over de transformatie van zorg naar gezondheid? Ook die horen we graag. Deel ze met ons via LinkedIN of neem contact met ons op via contact@kic.nl of leonie.voragen@kic.nl.