Ons stelsel voor gezondheidszorg is ziek

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de top drie van de wereld. Toch gaat nog steeds alle aandacht uit naar het repareren van gezondheidsschade, die ook nog eens steeds vaker onherstelbaar is. Door stijgende kosten en de kwaliteit die zwaar onder druk staat, loopt de conditie van ons zorgstelsel achteruit. Door te focussen op méér gezondheid willen wij ervoor zorgen dat Nederland een land blijft waar iedereen toegang houdt tot goede zorg.

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn

Gezondheid hangt niet alleen samen met het functioneren van lichaam en geest, maar ook met kwaliteit van leven, sociale interactie en zingeving. Dus vinden wij dat er meer aandacht moet zijn voor alles wat een mens gezond maakt en houdt. Met als resultaat een samenleving waarin mensen in balans zijn, langer gezond blijven, gelukkiger leven en naar vermogen mee kunnen doen.

Gezondheid als het nieuwe normaal

Gezondheid begint en houdt niet op bij de (gezondheids)zorg. Gezondheid moet een vanzelfsprekendheid zijn; een basisprincipe voor de inrichting van de samenleving. Met systemen die gezonde keuzes en gedeelde verantwoordelijkheid faciliteren en stimuleren. Een duurzame kanteling naar een systeem dat is ingericht op meer gezondheid en minder ziekte kan het tij keren. Het is onze missie deze fundamentele omwenteling in de gezondheidssector teweeg te brengen.

Systeemverandering in kleine, concrete stappen

Het systeem van (gezondheids)zorg in Nederland is ingericht op het behandelen van ziekte. Daardoor missen we structurele financiering van interventies die mensen gezond houden. Bovendien meten we onvoldoende wat wel en niet werkt op het gebied van gezondheidsinterventies en ontbreekt organisatiekracht. Daarom hebben we het Kavelmodel ontwikkeld dat een aantal belangrijke en noodzakelijke randvoorwaarden toevoegt aan het huidige systeem. Een model bovendien dat geen revolutie veroorzaakt, maar de benodigde kanteling evolutionair vormgeeft.

Succes door anders organiseren, financieren en monitoren

Het Kavelmodel maakt het mogelijk gezondheid in een bepaald gebied (de kavel) anders te organiseren, anders te financieren en anders te monitoren. Wij investeren in drie pijlers voor succes: 1) een tijdelijk team van experts dat inwoners, professionals en bestuurders ondersteunt met extra kennis, kunde en organisatiekracht, 2) een investeringsfonds dat extern vermogen kan aantrekken om de aanloopkosten, opzet en interventies te financieren en 3) een andere manier van meten en monitoren om inzicht te krijgen in de gezondheid en niet alleen de afwezigheid van ziekte. Waarbij we uiteraard de geleerde lessen zullen verspreiden.

Samen worden we steeds gezonder

Samen willen we laten zien wat het sociale, medische en financiële effect is van (preventieve) gezondheidsinterventies. Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat leren we hiervan en hoe kunnen we dit breed toepassen om een steeds gezondere samenleving te realiseren? Wij ontwikkelen, ondersteunen en borgen het kavelmodel door alle kennis, vaardigheden en geleerde lessen te verzamelen en publiek toegankelijk te maken binnen de HealthKIC Community

Stichting HealthKIC is een groeiende netwerkorganisatie van betrokken organisaties -geïnitieerd en gefaciliteerd door Noaber Foundation, Menzis, PGGM, Alles Is Gezondheid en het Ministerie van VWS.