Gezondheid door de ogen van mijn vader
  • Blog

Gezondheid door de ogen van mijn vader

Degenen die mij al langer kennen weten dat ik met enige regelmaat schrijf of vertel over de avonturen die ik in de afgelopen jaren met mijn vader heb beleefd. De rode draad door deze verhalen is dat mijn vader veel zorg nodig had maar dat de dagbesteding, de voetbalvereniging en de kerk vooral bijgedragen hebben aan zijn gezondheid.

Op die plekken kon hij meedoen en had zijn leven zin. Binnen zijn beperkte mogelijkheden gaf dit zijn leven kleur. Deze activiteiten waren op zijn minst net zo belangrijk als alle goede zorg die hij heeft gekregen.  

Mijn vader is eind januari overleden. Onze gezamenlijke avonturen houden nu dus op. Mijn motivatie om naast goede zorg meer aandacht te realiseren voor gezondheid en gezonde keuzes wordt hier echter niet minder door. Ik heb van heel dichtbij ervaren dat het systeem dat we in de afgelopen decennia met elkaar hebben ingericht leidt tot kwalitatief hoogwaardige zorg maar dat dit niet altijd is wat iemand nodig heeft. Als we de mens echt centraal willen stellen, moeten we veel meer vanuit gezondheid kunnen redeneren en handelen. Pas dan helpen we mensen echt en creëren we met elkaar een gezonde samenleving.  

Gezamenlijk transformeren naar een gezondheidssysteem: hoe dan?

Dit is geen eenvoudige opgave. Het kavelmodel biedt een aantal handvaten om op regionaal niveau de handen in een te slaan en gezamenlijk te werken aan een gezonde populatie. In welke vorm we deze handvaten concreet moeten toepassen voor een optimaal resultaat is afhankelijk van de regionale vraagstukken en oplossingsmogelijkheden. Het is net een puzzel die we samen met de kavels leggen waarbij de randen bestaan uit de randvoorwaarden (organiseren, financieren, monitoren en leren) en de binnenkant bestaat uit de belangrijkste inhoudelijke veranderopgaven van de kavel (afhankelijk van de behoeften van de populatie). Het HealthKIC-team brengt expertise op al deze vlakken en doordat zij met elkaar én met de regio een proces inrichten waarbij in samenhang naar deze opgaven wordt gekeken wordt het mogelijk om een gezamenlijke transformatie te starten.  

Samen ontwikkelen van plan naar (regio)praktijk 

Om dit te kunnen doen hebben we als HealthKIC in de afgelopen jaren een eigen transformatieproces doorgemaakt: 

  • Startend met een klein team van gelijkgestemde mensen hebben we het kavelmodel op papier ontwikkeld vanuit de behoefte om echt een verschil te maken.  
  • Daarna hebben we met een aangepast team dit concept uitgewerkt in een plan van aanpak dat liet zien dat het mogelijk was om dit model naar de praktijk te brengen.  
  • Vervolgens hebben we de juiste partners en experts gezocht om dit concreet te gaan doen. 
  • Tot slot hebben we de meest belangrijke stap kunnen zetten door samen met twee kavels daadwerkelijk het model in de praktijk te brengen.  

Iedere volgende fase vroeg om een nieuwe samenstelling van ons team en aangepaste governance van de organisatie. Vraagstukken rondom positionering, financiering, verantwoording en capaciteit zijn in elke fase opnieuw beantwoord en onze missie en visie krijgen met elke nieuwe fase meer diepgang.  

Samen reflecteren en leren 

Ons eigen traject weerspiegelt wat het vraagt om met elkaar een proces van transformatie in te gaan. Het heeft ons geleerd dat het gezamenlijke reflecteren en leren absoluut prioriteit is in een dergelijk complex proces. Alleen wanneer we elkaar begrijpen kunnen we gezamenlijk de volgende stap zetten. Om te kunnen leren heb je inzicht nodig en dit vraagt om een passend proces en de juiste instrumenten die hierbij ondersteunend zijn. Tot slot hebben we veel energie gestopt in het creëren van de juiste teamsamenstelling. Alleen wanneer je voldoende capaciteit en passende expertise hebt kun je echt een verschil maken. Dit vraagt om de juiste mensen én middelen en dankzij onze partners zijn we er in geslaagd om een team samen te stellen waarmee we de kavels optimaal kunnen ondersteunen.  

Met de avonturen die ik met mijn vader beleefd heb in gedachten, ga ik verder op avontuur. Samen met ons mooie team, lokaal of regionaal én natuurlijk in politiek Den Haag.  We maken je graag deelgenoot van onze avonturen want alleen samen kunnen we onze gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren. Je kunt ons volgen via onze updates en je abonneren op de KIC-nieuwsbrief.  


 Leonie Voragen, Directeur HealthKIC