Leonie Voragen: ‘Maak gezondheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid'
  • Blog

Leonie Voragen: ‘Maak gezondheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid'

Traditiegetrouw zijn de laatste weken voor de zomervakantie enorm druk. Het lijkt wel alsof al het werk van de hele zomer in die laatste drie weken gepropt moeten worden en iedereen doet eraan mee. Dat betekent lange dagen én veel werk. Extra belangrijk om af en toe ook even iets anders te doen en te ontspannen.

In mijn geval deed ik dat onder andere door een aantal concerten te bezoeken. Zo was ik vorig weekend in Carré bij de Dolly Dots. Een indrukwekkend concert. In de eerste plaats omdat Carré indrukwekkend mooi is, maar ook omdat de Dots ons een kijkje gaven in wat zij allemaal beleefd hebben in de afgelopen 30 jaar. Al deze verhalen hadden als rode draad dat het leven je op een gegeven moment overkomt en dat dit zwaar is. Maar dat het overkomelijk is als je een stevig netwerk hebt, in staat bent om zelf de regie te nemen over jouw leven én iets hebt om voor op te staan. Dus als we het hebben over gezondheid en vitaliteit, is dit dan niet waar het (ook) over zou moeten gaan?

Population Health Management toepasbaar maken

Als HealthKIC realiseren we ons heel goed dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Dat maakt dan ook dat we zo geloven in het toepasbaar maken van Population Health Management in Nederland. Het biedt een kapstok om het ‘oude systeem’ dat vastzit in ons vorige paradigma de tools te geven waarmee ze kunnen veranderen (organisatiecapaciteit, financiering en data) zodat zij dienend kunnen worden aan het nieuwe paradigma waarin gezondheid centraal staat. Tegelijkertijd geeft het een aanpak die ons in staat stelt om op maat ondersteuning en zorg te organiseren voor de mensen die dit het hardst nodig hebben. En dat altijd in co-creatie met inwoners en professionals. Met andere woorden, we maken gezondheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid en onderkennen dat dit voor iedereen iets anders betekent. Als je wilt weten hoe dit werkt en hoe PHM en het Kavelmodel zich tot elkaar verhouden, bekijk dan onze factsheet.

In Nederland is PHM nog niet eerder toegepast. We weten dus ook nog niet zo goed wat de succesvolle ingrediënten hiervoor zijn. Om dit iets beter te begrijpen hebben we gekeken naar internationale voorbeelden en de elementen hiervan vertaald naar de Nederlandse setting. Dit hebben we vervolgens in de Delphistudie getoetst met een groot aantal experts. Op deze manier bouwen we met ons netwerk aan een PHM-volwassenheidsindex die ons enorm gaat helpen om de juiste stappen te zetten in de regio’s.

In samenspraak sturen op gezondheid

Eén van de belangrijke elementen van PHM is co-creatie. Als we willen sturen op gezondheid, dan kan dat alleen in samenspraak met de mensen waar het over gaat: de professionals en vooral de inwoners. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk? Wat is burgerparticipatie? Hoe geef je het vorm? En wat levert het op? Deze vragen stonden centraal in onze partnermeeting in mei. Met vertegenwoordigers van al onze partners (Menzis, PGGM, Noaber, VWS, Bernard van Leer Foundation, Alles is Gezondheid, Phillips, Invest NL, Q-consult Zorg en Finance Ideas) zijn we hierover het gesprek aangegaan, geïnspireerd door voorbeelden uit binnen- en buitenland. Het leverde mooie inzichten op. Zo constateerden we dat de systeemwereld de instrumenten heeft om burgerparticipatie (in welke vorm dan ook) te ondersteunen. De uitdaging is echter om het te laten blijven bij ondersteunen en omarmen, en niet institutionaliseren. Op het moment dat het initiatief aan allerlei systeemeisen moet gaan voldoen en er een hoog gehalte ‘moeten’ bij komt kijken, is de kracht van het initiatief snel weg. Hoe dat te doen is een vraag die ons allemaal bezighoudt. Mocht je daar ideeën over hebben of over mee willen denken, neem gerust contact op.

Volg onze ontwikkelingen

Er is veel beweging rondom het onderwerp gezondheid en regionalisatie. HealthKIC is bij veel van deze ontwikkelingen betrokken. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn.

Leonie Voragen, Directeur HealthKIC