Werkbezoek ChristenUnie-kamerlid Mirjam Bikker aan Vallei Vitaal en Gezond

Werkbezoek ChristenUnie-kamerlid Mirjam Bikker aan Vallei Vitaal en Gezond

Op vrijdag 1 juli waren Mirjam Bikker, Kamerlid voor de ChristenUnie, en haar medewerker Rebekka van Munster op bezoek bij Vallei Vitaal & Gezond. Zij waren geïnteresseerd in de werking van het Kavelmodel. Een mooi moment om naast het Kavelmodel ook andere initiatieven van en de samenwerking binnen Vallei Vitaal en Gezond in de spotlights te zetten.

Door het werkbezoek hebben Mirjam Bikker en Rebekka van Munster kunnen zien en ervaren hoe partijen in de regio samenwerken en op welke manier de inwoners van de regio hier voordeel van hebben. Naast het Kavelmodel is als goed voorbeeld van domeinoverstijgende samenwerking ook het initiatief van Malkander en de Huisartsen Gelderse Vallei (Verbinding Medisch Sociaal Huisartsen Gelderse Vallei) uitgelicht. Verder werd het ontstaan en de filosofie van het Woonzorghuis Eureka toegelicht door een van hun belangrijkste en meest bevlogen vrijwilligers.

Niets gaat vanzelf

Tijdens het bezoek is ook meegegeven dat niets vanzelf gaat. Aan succesvolle samenwerkingen gaat namelijk nogal wat (onzichtbaar) werk vooraf: inventarisatie van bestaande initiatieven, partijen bij elkaar brengen, kennismaking met elkaar en elkaars werkzaamheden en werken aan vertrouwen en aan de bereidheid om het hogere doel voor eigen belangen te laten gaan.

Ook zijn succesfactoren of verbeterpunten aangedragen zoals het laagdrempelig en praktisch organiseren, verbeteringen aanbrengen met betrekking tot dataverzameling, en het gezamenlijke niet-vrijblijvende commitment wat het mogelijk maakt om partijen aan te spreken wanneer er niet geleverd wordt. Om dergelijke initiatieven op te schalen moet in Den Haag geregeld worden dat iedere regio een stevige infrastructuur hiervoor bouwt.