Webinar: de dynamiek tussen organisatie en professional in tijden van transitie
  • Nieuws

Webinar: de dynamiek tussen organisatie en professional in tijden van transitie

Om te komen tot een meerjarige samenwerking op regionaal niveau moet er heel wat besproken en afgestemd worden. Hoe pak je dit aan? Dit is waar we het over gaan hebben tijdens het online webinar van vrijdag 9 juli.

Met HealthKIC staan we op dit moment aan de start van een transitie aan de hand van het Kavelmodel. Momenteel zijn we in de Achterhoek en Ede begonnen met het maken van een regionaal kavelplan. In dit plan staat beschreven hoe de meerjarige samenwerking eruit ziet, welke organisatievorm daarbij past, welke verandering er gaat plaatsvinden als we gaan werken en leven vanuit gezondheid, wat er voor nodig is om dat te verwezenlijken en hoe we dit gaan monitoren. Om te komen tot dit plan is het noodzakelijk dat de relevante stakeholders met elkaar elkaar in gesprek gaan over wat dit betekent voor de organisaties, de professionals én de inwoners in de regio. Aan HealthKIC de uitdaging om dit goed te begeleiden en faciliteren.

In dit webinar willen we ingaan op de dynamiek tussen organisatie én professionals binnen een complexe transitie. Beiden zijn cruciaal als het gaat om het realiseren van verandering maar wat deze verandering vraagt is op organisatieniveau anders als op professional niveau. Zowel voor de functionele als de culturele verandering die nodig is voor de tranisitie van zorg naar gezondheid moet op beide lagen goed onderzocht worden wat nodig is. Maar belangrijker nog, beide lagen moeten met elkaar in gesprek gaan én blijven om te begrijpen wat het van elkaar vraagt om te komen tot een gezamenlijke verandering. 

Waarom dit zo belangrijk is, hoe dit te doen en wat daarbij komt kijken willen we met elkaar bespreken tijdens dit webinar. We doen dit met vertegenwoordigers uit een aantal regio’s die hier ervaring mee hebben opgedaan. Hun inspirerende verhalen helpen in het aanscherpen van onze ideeën hierover en leiden hopelijk tot een boeiende dialoog.

Iedereen die de uitdagingen herkent in de dynamiek tussen organisatie en professional én ideeën heeft over het succesvol samenwerken in verandering, is dan ook van harte uitgenodigd om met ons mee te praten op 9 juli.

Programma

10.00 uur - Welkom en Introductie HealthKIC

10.10 uur - Presentatie Quickscan; literatuur & praktijk onderzoek op dit thema

10.20 uur - Best Practise Presentatie 1: Maarten van Rixtel - Sensire

10.40 uur - Best Practise Presentatie 2: Hennie Koeken & Klara Rijnten - Gezondheidsregio Zoetermeer 2025

11.00 uur - Dialoog

11.30 uur - Einde

Aanmelden 

Deelname aan het webinar is gratis. We vragen je alleen om jezelf aan te melden via deze link. Na aanmelding ontvang je een aantal dagen voor het webinar de link naar de online omgeving.