Vitaal en gezond leven in de Gelderse Vallei
  • Nieuws

Vitaal en gezond leven in de Gelderse Vallei

Vitaal en gezond leven voor iedereen in de Gelderse Vallei. Daarvoor hebben verschillende regionale organisaties waaronder huisartsen, VVT-aanbieders, Pro Persona, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Malkander, Menzis en de gemeente Ede, haar handtekening gezet. Een aantal thema’s wordt de komende maanden uitgewerkt aan de hand van de principes van het Kavelmodel.

In de Gelderse Vallei wordt al jaren gewerkt vanuit de gedachte dat duurzame voeding een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid van mensen. Ook bewegen en slaap zijn niet meer weg te denken van de publieke agenda in deze regio. Naast deze thema’s hebben de fysieke en sociale omgeving, de sociaaleconomische status en gedrag grote impact op onze gezondheid. Gezondheid is dus zoveel meer dan niet ziek zijn. Het vraagt een brede blik op gezondheid om ervoor te zorgen dat iedereen in de Gelderse Vallei vitaal en gezond kan leven. En indien nodig, gebruik kan maken van goede en betaalbare ondersteuning en zorg.   

Het huidige systeem is niet houdbaar

In de Gelderse Vallei ervaren we – net als in de rest van Nederland – dat de grenzen van de houdbaarheid van de zorg dichterbij komen. Het bieden van welzijn en zorg gebeurt op dit moment door veel bevlogen professionals van wie de taken strikt zijn afgebakend. Dit geldt ook voor de financieringsstromen. Terwijl het juist zo belangrijk is dat het sociaal en medisch domein elkaar kunnen vinden. Zeker omdat er een nauwe relatie is tussen armoede en gezondheid. Daar komt bij dat we krapte op de arbeidsmarkt ervaren en dat de druk op de zorg in de Vallei de komende jaren verder toeneemt. Het aantal inwoners in de Vallei met overgewicht groeit. Hetzelfde geldt voor het aantal mensen met een chronische ziekte. Mensen worden ouder. Dit gaat in deze regio samen met een sterke stijging van het aantal inwoners met dementie.  

Bundelen van krachten voor meer gezondheid

In deze regio zijn al meerdere mooie initiatieven die bijdragen aan de ambitie van een vitale en gezonde Gelderse Vallei. We denken aan regiosamenwerking binnen Food Valley, Alliantie Voeding in de Zorg, de preventiecoalitie, Vallei Vitaal, het programma GGZ Buiten de lijntjes, het experiment Domein Overstijgend Werken in de ouderenzorg, de inzet vanuit de gemeente op een gezonde fysieke (voedsel) omgeving en het versterken van de sociale basis. Als ook initiatieven gericht op het werkplezier en de gezondheid van (zorg)professionals. We voelen de noodzaak en urgentie om bestaande ontwikkelingen beter te verbinden zodat we gezondheid meer integraal en duurzaam gaan organiseren. Liever gisteren dan vandaag. Daarom bundelen wij onze krachten in Vallei Vitaal & Gezond.

Een andere manier van werken

Iedereen in de Gelderse Vallei heeft recht op gelijke kansen voor een gezond leven. Wij willen ons inzetten om te faciliteren bij het maken van gezonde keuzes. Gezondheid is zoveel meer dan de afwezigheid van ziekte en zorg. Sterker nog, onze gezondheid wordt grotendeels bepaald door onze fysieke en sociale omgeving en ons gedrag. Gezondheid duurzaam te organiseren is complex en niet eenvoudig.

We gaan aan de slag met vier belangrijke uitdagingen:

  • Gezond leven;
  • Mentale gezondheid;
  • Vitaal oud worden;
  • Kansrijk opgroeien.

Er is geen enkelvoudige aanpak die de oplossing gaat brengen. We kiezen voor de komende 6 maanden voor een andere aanvliegroute en werken de thema’s verder uit vanuit de principes van het Kavelmodel.

Start Vallei Vitaal & Gezond

We werken de komende maanden toe naar een concrete opgave en helder verwoorde doelstelling. Bovenstaande ambitie hebben we vastgelegd in een intentieverklaring en met elkaar ondertekend. We hebben een concrete planning opgesteld voor het komende halfjaar zodat we nu samen aan de slag gaan.