Waar staan we met het Kavelmodel?
  • Nieuws

Waar staan we met het Kavelmodel?

Het afgelopen half jaar is er weer veel werk verzet. Voor de zomer sloten we de voorbereidende fase af en zijn we overgegaan in de uitvoerende fase waarbij de focus lag op de kavel selectie. Op dit moment zijn er acht kavels waar we mee in gesprek zijn.

We hebben er vertrouwen in dat we uiteindelijk met drie tot vijf kavels echt aan de slag kunnen. De Achterhoek is op dit moment de kavel waar de gesprekken al in een vergevorderd stadium zijn. Met hen kunnen we waarschijnlijk in november al starten met de acceleratiefase. Voor de overige kavels heeft het nog iets meer tijd nodig, de afgelopen maanden hebben we natuurlijk ook wat vertraging opgelopen door alle ontwikkelingen rond het Corona virus. Het is begrijpelijk dat als het gaat om gezondheid, de focus in sommige regio’s nu even ergens anders ligt. 

Wat is de Acceleratiefase?

In de acceleratie fase gaan we de contouren schetsen van het Kavelplan. De basis voor dit plan ligt vaak al in het regiobeeld en de regiovisie die de gemeentes in samenwerking met de zorgverzekeraar hebben gemaakt. Het kavelplan is eigenlijk een concretisering van de regiovisie en houdt eigenlijk in dat we met elkaar alle informatie gaan verzamelen en randvoorwaarden gaan opstellen die nodig zijn om echt als kavel te kunnen gaan starten. Dat betekent dat we scherp moeten krijgen wat de veranderopgave is binnen de regio en wat we nodig hebben om die veranderopgave ook daadwerkelijk te realiseren. We brengen in kaart welke partijen hierbij betrokken zijn en welke geldstromen een rol spelen. Vervolgens maken we een financieringsplan waarmee er voldoende comfort wordt geboden aan de betrokken partijen zodat ze de ruimte hebben om daadwerkelijk te veranderen. Natuurlijk moet daar ook een goede governance en organisatiestructuur onder liggen. In het kavelplan wordt dan ook duidelijk afgesproken welke partijen verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn op de gemaakte afspraken. Daarbij ondersteunen we ook op het gebied van monitoring. Met elkaar ontwerpen we een model waarin we het resultaat inzichtelijk kunnen maken en vervolgens ook de mogelijkheid hebben om daar op te sturen. 

Hoe lang duurt dit traject?

Het streven is om dit in een half jaar te doen maar wij realiseren ons dat dit erg ambitieus is. De kracht van het Kavelmodel is dat het over alle verschillende domeinen heen gaat maar dat betekent ook dat je met heel veel verschillende partijen om de tafel moet. Om het echt te laten slagen moet iedereen commitment afgeven. Dit betekent onder anderen dat zij de consequenties moeten aanvaarden van hun veranderende rol binnen het nieuwe systeem. Dit zal niet altijd makkelijk zijn omdat het bijvoorbeeld gaat over financiële consequenties waardoor er minder inkomsten binnen zullen komen of aanvankelijk meer kosten moeten worden gemaakt. Voor dit traject hebben we ook echt een goede samenwerking met de regio nodig en is er een lokaal projectteam van experts nodig waarmee we dit samen moeten doen. 

Daarnaast heb je nog de afhankelijkheid van de veranderingen binnen het politieke landschap, zowel op gemeentelijk als landelijk niveau. De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 lijkt misschien nog ver weg maar in dit langdurende traject is dit toch ook al best dichtbij. Ook landelijk verkiezingen kunnen een rol spelen. Gelukkig sluit onze aanpak volledig aan bij het onlangs opgestelde contourenplan van VWS dus we verwachten daar de komende jaren weinig obstakels. 

Wil je op de hoogte blijven van de meest actuele ontwikkelingen binnen de kavels? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.