Gezamenlijke Reactie Discussienota 'Zorg voor de Toekomst'
  • Nieuws

Gezamenlijke Reactie Discussienota 'Zorg voor de Toekomst'

Via de consultatie van het discussiestuk ‘Zorg voor de Toekomst’, bood VWS de afgelopen maand ruimte aan mensen en organisaties om mee te denken en input te leveren via zowel digitale gesprekstafels als online schriftelijke reacties. De input wordt gebruikt voor (de uitwerking van) beleidsopties voor de komende jaren rondom gezondheid en zorg. Want hoewel het discussiestuk ‘Zorg voor de Toekomst’ heet, was hierin preventie en gezondheid een belangrijke lijn.

Aangezien HealthKIC als netwerkorganisatie gelooft in de kracht van praktijk en beleid en vooral de kracht van gezamenlijkheid is er voor gekozen om gezamenlijk vanuit iPH, Alles is Gezondheid, Health Holland GROZ en HealthKIC te reageren. Daarvoor is dankbaar gebruik gemaakt van de vele input uit diverse wijken en regio’s. Onze reactie en suggesties voor beleid en nadere concretisering richt zich op vier hoofdthema’s:

  • Fundamentele Transitie Positieve Gezondheid is nodig 
  • Mens als kansrijk én onmisbaar begin- en eindpunt met (digitale) ondersteuning
  • Regio’s in gezamenlijkheid voor gezondheidsdoelen
  • Gezondere economie en bekostiging voor gezondheid & zorg

Klik hier voor de volledige reactie zoals ingestuurd op de consultatie van VWS.