Quickscan Betrekken van Zorgprofessionals bij transformatie
  • Blog

Quickscan Betrekken van Zorgprofessionals bij transformatie

In de Kavel Achterhoek zitten we momenteel midden in de acceleratiefase. Een belangrijke vraag in deze fase is hoe we professionals uit zorg en welzijn op de juiste manier kunnen betrekken. Annefrans van Ede voerde een quickscan uit op dit onderwerp.

Als we deze vraag verder uitsplitsen gaat het om wie, wanneer en op welke manier betrokken kan worden. Wie staat in dit geval voor welke zorgprofessionals en op welke manier zij zich vertegenwoordigd voelen. Wanneer staat voor het moment in het proces van de verandering, dit kan zijn aan het begin bij de planvorming of wellicht pas bij de uitvoering. Op welke manier zorgverleners betrokken kunnen worden duidt meer op de praktische invulling. Welke strategieën kunnen toegepast worden en wat dit betekent voor de praktijk.

Annefrans van Ede voerde namens HealthKIC en het Jan van Es Instituut een quickscan uit. Deze quickscan is opgedeeld in deze drie elementen met kennis uit een deskresearch en een inventarisatie uit de praktijk. De quickscan wordt ingezet om handvatten aan te reiken aan de kavel op welke manier dit vraagstuk benaderd zou kunnen worden. De quickscan heeft als doel kennis en ervaringen uit de literatuur beschikbaar te maken voor de praktijk en om praktijkvoorbeelden onder elkaar te zetten. 

Tijdens onze webinar van vrijdag 9 juli zal Annefrans de resultaten van de quickscan presenteren. Na de webinar zal deze ook online worden gepubliceerd. Wil je de webinar bijwonen? Aanmelden kan via deze link.

Waarom is betrokkenheid van zorgprofessionals zo belangrijk?

Vanuit de literatuur is bekend dat bij een proces van transformatie in de zorg het betrekken van de zorgprofessionals cruciaal is. Een juiste afstemming draagt bij aan de kwaliteit van zorg, de patiëntveiligheid, efficiëntie, verlaging van de kosten en een verhoogde tevredenheid en welbevinden van de zorgprofessional. Binnen het Kavelmodel past dit ook in de quadruple aim doelstelling van het verbeteren van de ervaren zorg, het verbeteren van de algemene gezondheid van de populatie, het verminderen van de kosten per inwoner en het verbeteren van de werkervaring van de zorgprofessional.