Population Health Data NL bouwt samen met Health-RI aan gezondheidsdata-infrastructuur
  • Nieuws

Population Health Data NL bouwt samen met Health-RI aan gezondheidsdata-infrastructuur

Population Health Data NL (PHDNL) is blij met de positieve uitkomst van de aanvraag van Health-RI bij het Nationaal Groeifonds. Het kabinet neemt het advies van de onafhankelijke commissie om 69 miljoen te investeren in de bouw van een nationale gezondheidsdata infrastructuur volledig over.

Voor PHDNL wordt hiermee een nieuwe stap gezet in het ontwikkelen van een data-infrastructuur die een breed beeld geeft over gezondheid van populaties. Gezondheid wordt inzichtelijk gemaakt door data uit zorg, sociaal domein en omgeving van de burger te verbinden op populatieniveau.

Health-RI en het Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt met het Nationaal Groeifonds de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei. De ministeries van EZK, VWS en OCW hebben het voorstel van Health-RI om te investeren in een nationale gezondheidsdata-infrastructuur in januari 2021 ingediend. Op advies van een onafhankelijke commissie van deskundigen heeft het kabinet besloten het voorstel van Health-RI te honoreren. 

Health-RI en Population Health Data NL trekken samen op

Een groot aantal publieke en private partijen werken samen om de gezondheidsdata-infrastructuur te realiseren. Binnen deze infrastructuur zal Population Health Data NL zich specifiek richten op het inzichtelijk maken van brede gezondheidsdata. Waarbij niet alleen naar data uit het zorgdomein wordt gekeken maar ook naar data uit het sociaal domein en uit administratieve gegevens van o.a. CBS. 

Meer gezonde jaren voor alle Nederlanders

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Het gaat ook over sociale aspecten zoals het mee kunnen doen in de maatschappij, de kwaliteit van leven en een gezonde leefomgeving. Population Health Data NL werkt samen met Health-RI en partners aan meer gezonde jaren voor alle Nederlanders door kosteneffectief, impactvol en innovatief gebruik van data die een breed beeld geeft van gezondheid.

Population Health Data NL

Naast een data infrastructuur werkt Population Health Data NL aan een etalage van bruikbare tools/modellen voor gezondheidsanalyses en een leernetwerk waarin professionals toepassingen uitwisselen en samen leren. Population Health Data NL is een initiatief van Aletta Jacobs School of Public Health, Stichting HealthKIC en UMCG. Health-RI is de vlag waaronder Population Health Data NL opereert. 

Partners

Na een verkennende fase werkt Population Health Data NL samen met partners vanuit actuele cases uit de praktijk (o.a. acute zorg, mentale gezondheid en jeugd) aan ontwerp, inrichting en organisatie van de gezondheidsdata-infrastructuur. Als partners zijn betrokken verzekeraars, huisartsen, ministeries en organisaties die sociale data verwerken.

Website Population Health Data NL

Samenvatting van het Groeifondsvoorstel van Health-RI 

Website van rijksoverheid over het Nationaal Groeifonds

Veelgestelde vragen over het Nationaal Groeifonds