• Nieuws

Partnerbijeenkomst: Samen leren van transformatie

HealthKIC werkt samen met verschillende partners aan de beweging naar meer gezondheid. Hierbij is het belangrijk dat we samen inzicht krijgen in nieuwe werkwijzen en randvoorwaarden om anders te organiseren. We ontdekken en leren samen. ‘Samen leren’ was dan ook het thema van het eerste partnerevent in 2022.

We zijn dit event gestart met het voorstellen van twee nieuwe partners, InvestNL en Finance Ideas, die beide op hun eigen manier bij willen dragen aan de beweging waar we als HealthKIC voor staan. We zijn blij met hun betrokkenheid en de wijze waarop zij hier op enthousiaste wijze vorm aan geven!

Vervolgens nam Marc Bruijnzeels de partners mee in de principes van Population Health Management (PHM), die als basis ligt onder het kavelmodel. Hij vertelde over internationale voorbeelden die laten zien dat PHM mogelijk is, ongeacht het bestaande zorgsysteem en de wet-en regelgeving in een land. Daarnaast heeft Marc in vogelvlucht de zes elementen van het PHM toegelicht, die een basis vormen voor de drie randvoorwaarden (anders financieren, monitoren en organiseren) en drie proceselementen (co-creatie met inwoners en professionals, emergente implementatiestrategie en actueel gebruik van data-gedreven inzichten) in het kavelmodel. Als we deze zes elementen goed toepassen in de regio is het mogelijk om uit de ‘tragedy of the commons’ te stappen en vanuit een gezamenlijk belang te werken aan een gezonde populatie.

Leonie Voragen gaf vervolgens de partners een inkijkje in de wijze waarop we PHM in de regio’s toepassen en welke lessen daaruit zijn geleerd. Het (actie)leren is een belangrijk onderdeel van de werkwijze van HealthKIC. Het samen leren staat in de kavels en het HealthKIC centraal. Deze werkwijze willen we ook een plek geven in de wijze waarop we als partners met elkaar samen werken. Daarom is tijdens de bijeenkomst samen met de partners nagedacht over leerthema’s voor het komende jaar. Deze thema’s worden door de partners geprioriteerd zodat we in de komende partnerevents met elkaar kunnen verdiepen op de meest belangrijke thema’s. Tegelijkertijd zullen we deze thema’s ook aan bod laten komen in de twee-wekelijkse standup met de partners waarin bijpraten en kennisdelen centraal staat.

Kortom, we hebben deze keer veel aandacht besteed aan samen leren en inspireren. Dat is precies waar deze events voor zijn bedoeld want als we echt een impact willen maken moeten we leren begrijpen wat er voor nodig is om het anders te doen. Het was mooi om te zien hoeveel energie het geeft als de vraag; Wat wil je leren’ centraal wordt gesteld. We kijken dan ook uit naar het volgende event dat plaatsvindt op 18 mei 2022.