8RHK Gezond: ambities en ontwikkelingen in de Achterhoek
  • Nieuws

8RHK Gezond: ambities en ontwikkelingen in de Achterhoek

Vanaf januari 2021 is HealthKIC met de Achterhoek gestart onder de naam 8RHK Gezond, met als doel: de Achterhoek als de gezondste regio in 2030. Waar staan we nu? En waar komen we vandaan? Met Rob Jaspers, voorzitter van 8RHK Gezond, blikken we terug op de ontwikkelingen in de Achterhoek.

8RHK Gezond wil van de Achterhoek de gezondste regio in Nederland maken. ‘Die missie bestaat al sinds vóór de decentralisaties in 2015’, vertelt Jaspers. ‘Toen hebben de zorgpartijen in de Achterhoek het initiatief genomen om samen de jeugdzorg en WMO op een gezonde manier vorm te geven. Na de decentralisaties hebben de gemeenten daar een steeds actievere rol in genomen, omdat zij als financier van belang zijn. We werken dus al 8 jaar lang samen in de regio met gemeenten, zorgverzekeraars, welzijnsaanbieders, zorgorganisaties en inwoners.’

Domein-overstijgend samenwerken

‘Het helpt ons ontzettend dat we al zo lang samenwerken in de regio’, vertelt Jaspers. ‘Als je een beweging wilt maken van zorg naar gezondheid, en dus domein-overstijgend aan de slag wilt gaan, moet je elkaars taal begrijpen en elkaar vertrouwen. Ik denk dat iedereen in de regio er inmiddels van overtuigd is dat de zorgaanbieder, gemeenten en de zorgverzekeraar allemaal het beste willen voor de inwoners, namelijk dat ze gezond en gelukkig kunnen leven. Dat helpt enorm om met elkaar het lef en leiderschap te tonen om de beweging te maken van zorg naar gezondheid.’

Regiobeeld

Wat ook heeft geholpen, was het maken van een regiobeeld in 2020, als basis voor een gezamenlijke visie op de zorg in de Achterhoek. Hoe staat het met de gezondheid in de regio en met de zelfredzaamheid van inwoners? Wat is de zorgvraag die mensen hebben? Hoe ziet het er in 2030 uit en hebben we dan de zorgverleners om die zorgvraag te beantwoorden? ‘Het regiobeeld laat duidelijk zien dat de huidige manier van zorgen in de Achterhoek niet houdbaar is’, vertelt Jaspers. ‘In vergelijking met heel Nederland hebben we in de Achterhoek meer inwoners met overgewicht, neemt het aantal inwoners met dementie in 2030 met 50 procent toe en hebben we veel te weinig professionele zorgverleners en mantelzorgers. Het regiobeeld zorgde voor de urgentie dat we het samen echt anders moeten doen.’ 

Ontwikkelplekken

In januari 2021 is 8RHK Gezond met HealthKIC in contact gekomen en met het Kavelmodel aan de slag gegaan. ‘We hebben een brandhaardenanalyse gemaakt waaruit blijkt dat we de gezondheid in de regio het meeste kunnen bevorderen als we inzetten op gezond en weerbaar opgroeien en veerkrachtig oud worden. Vanuit die brandhaardenanalyse zijn we gaan inventariseren in de regio. Waar zit energie om oplossingen te vinden?’

‘Daaruit kwamen 12 potentiële trajecten naar voren waarvan we er vier hebben gekozen. Dit zijn de zogenoemde ontwikkelplekken, gericht op ofwel het weerbaar opgroeien van jeugd ofwel op veerkrachtig oud worden van ouderen. Op deze plekken willen we leren welke interventies werken om de gezondheid te bevorderen en wat dat vraagt aan domein-overstijgend samenwerken en organiseren, het monitoren van gezondheid en het domein-overstijgend financieren.’

‘Deze lessen kunnen we breed in de Achterhoek toepassen. Daarom krijgen de plekken een prominente rol in het Regioplan voor het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Zo komt onze visie over de Achterhoek als gezondste regio in 2030 steeds een stap dichterbij.’