Bijeenkomst over positieve gezondheid
  • Nieuws

Bijeenkomst over positieve gezondheid

Op 14 januari waren Leonie Voragen en Carl Verheijen namens HealthKIC aanwezig bij een online bijeenkomst met Maarten van Ooijen (staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Alles is Gezondheid organiseerde een inspirerende sessie waarin we ervaringen hebben uitgewisseld over het duurzaam organiseren van gezondheid. En natuurlijk ideeën gedeeld hebben over het verder samen ontwikkelen en bereiken van resultaten. De urgentie is duidelijk, de oplossingen worden talrijker en met elkaar kunnen we de randvoorwaarden voor verduurzaming organiseren. Mooi om samen aan de slag te gaan!