Terugblik kenniskring HealthKIC regio’s

Terugblik kenniskring HealthKIC regio’s

We weten dat samen leren cruciaal is om de beoogde beweging naar gezondheid te kunnen realiseren. Gaandeweg, gedurende het proces, leren wij in de regio’s met behulp van het gedachtegoed van PHM welke werkzame principes ons helpen in die beweging. Het leren met elkaar hebben we vormgegeven door het opzetten van meerdere kenniskringen. Op maandag 3 oktober vond de eerste kenniskring bijeenkomst voor de regio's van HealthKIC op het landgoed Zonneoord in Ede.

In de kenniskringen leren we met elkaar wat werkzame elementen en lessen zijn en wat er nodig is voor een gezonde samenleving. De kenniskring van 3 oktober ging van start met een introductie van Marc Bruijnzeels over Population Health Management, met specifieke aandacht voor het uitvoeren van een brandhaardenanalyse. Na de introductie gingen de deelnemers uit de regio’s met elkaar in gesprek over de brandhaarden en vraagstukken die spelen in de regio’s. Samen spraken zij over welke vragen ze met elkaar kunnen oplossen en waar we met elkaar de verdieping kunnen opzoeken. 
 
Vanuit HealthKIC kijken wij terug op een hele leerzame middag. Naast het uitwisselen van kennis hebben de regio’s elkaar ook beter leren kennen. Zo werden tijdens de bijeenkomst al meerdere afspraken tussen regio’s gemaakt om eens verder door te praten.

Leerthema’s

Uit de bijeenkomst zijn drie leerthema’s voor de komende periode opgehaald. Deze leerthema’s zijn:
  1. Governance en organisatie: Hoe kom je van een stuurgroep tot een AHO? Hoe organiseren we het met elkaar? Hoe zorg je voor continuïteit? Hoe ga je om met tegenstrijdige belangen?
  2. Co-creatie met inwoners en professionals: Hoe betrek je inwoners? Hoe maak je het interessant voor inwoners? Hoe sluit je aan bij bestaande inwonersinitiatieven?
  3. De routekaart in de regio: Hoe maak je snelheid op de voortgang? Wie bepaalt welke stap wordt gezet? Wat is de routekaart? 

Kennisplein HealthKIC

De kenniskring HealthKIC regio’s is onderdeel van het kennisplein HealthKIC, een initiatief van HealthKIC. Het kennisplein is een lerend platform bestaande uit meerdere kenniskringen. Het doel van het Kennisplein is om samen met koplopers te leren wat we op voorhand en gaandeweg met elkaar voor regio’s moeten inrichten om regio’s om de transformatie naar gezondheid in gang te zetten. Population Health Management is hierbij onze leidraad.