HealthKIC en Q-Consult Zorg: ‘Een samenwerking met meerwaarde’
  • Nieuws

HealthKIC en Q-Consult Zorg: ‘Een samenwerking met meerwaarde’

De afgelopen 3 jaar hebben HealthKIC en Q-Consult Zorg veel kennis opgebouwd over hoe we de zorg anders kunnen organiseren, financieren en monitoren. Nu slaan beide partijen de handen ineen. ‘Een samenwerking met meerwaarde’, vindt Nienke Bults, partner bij Q-Consult Zorg.

Al vanaf het ontstaan van HealthKIC denkt Q-Consult Zorg mee over nieuwe werkwijzen, ambities en de implementatie van het Kavelmodel. ‘Wat ons opviel is dat er een steeds grotere behoefte ontstond binnen regio’s en zorgaanbieders waar we mee werken om de kanteling van zorg naar gezondheid te maken. Een behoefte waar Q-Consult Zorg veel waarde aan hecht. We willen werken aan gezondheidszorg die toegankelijk is voor onze ouders, kinderen en kleinkinderen. En ervoor zorgen dat die zorg in de toekomst niet alleen toegankelijk, maar ook betaalbaar blijft.’

Gedeelde visie en drive

HealthKIC en Q-Consult Zorg delen de ambitie en drive om bij te dragen aan een gezonde samenleving en toekomstbestendige zorg. En dat is precies wat beide partijen bindt. ‘We werken vanuit dezelfde intrinsieke motivatie aan wat we belangrijk vinden. Ieder op een eigen manier, maar we versterken elkaar wel in de wijze waarop we invulling geven aan onze visie. Ik denk dat dat de kracht van onze samenwerking is.’

‘Wat ik heel erg belangrijk vind is dat we ons realiseren dat we ook niet alles alleen kunnen doen. Mijn rol is dan ook om te zorgen dat we elkaar zo goed mogelijk aanvullen om de samenwerking tot een succes te maken. Daarbij staan een aantal vragen centraal, zoals: welke mensen hebben we nodig op welke dossiers? Welke belangrijke partners hebben we samen nodig? En hoe versterken we elkaar?’

Bouwen aan toepasbare kennis

Samen bouwen HealthKIC en Q-Consult Zorg aan toepasbare kennis rondom Population Health Management en brengen we de verandering die hiervoor nodig is bij regio’s in de praktijk. ‘De dingen die we in de praktijk tegenkomen, brengen we terug naar het HealthKIC-niveau. Hier bekijken we met andere partijen wat onze bevindingen betekenen in relatie tot de PHM-gedachte en welke impact dit heeft. Deze kennis nemen we vervolgens mee terug binnen de kavels.’

Kijkend naar de toekomst verwacht Nienke dat de vraag blijft toenemen omdat er veel regio’s zijn die met dezelfde vraagstukken worstelen. Dat brengt ook uitdagingen met zich mee. ‘Hoe maak je de kennis die we nu opdoen uiteindelijk voor iedereen toegankelijk? Hoe zorg je ervoor dat je uiteindelijk toewerkt naar een duurzaam zorglandschap, waarbij de toegang tot zorg waar nodig voor handen is, maar gezondheid (zowel mentaal als fysiek) de basis vormt? Waarbij niet ziek worden maar gezond blijven centraal staat? Daar willen we met elkaar aan werken. Alleen verandering die van binnenuit gedragen wordt, kan structureel zijn. En dat geldt zeker in de zorg.’

Meer informatie

Wil je meer weten over de samenwerking tussen HealthKIC en Q-Consult Zorg? Neem contact op via contact@kic.nl