Hans Peter Jung (huisarts) en Carl Verheijen in podcast #7 van Lifestyle4Health
  • Nieuws

Hans Peter Jung (huisarts) en Carl Verheijen in podcast #7 van Lifestyle4Health

Hans Peter Jung (huisarts in de Noordelijke Maasvallei in Limburg) en Carl Verheijen (directeur Kennis & Innovatie bij Noaber Foundation / HealthKIC) bespreken in deze podcast van Lifestyle4Health welke vier factoren onze kwaliteit van leven bevorderen.

En hoe ingewikkeld het is om deze vier factoren meer voorop te stellen in de huidige gezondheidszorg. Niet alleen incidenteel of voor een korte termijn maar juist voor de lange termijn zodat we gezondheid duurzaam organiseren. Wat is er nodig om de huidige Catch-22 te doorbreken?

Uitgaan van gezondheid en kwaliteit van leven in plaats van ziekte

Hans Peter Jung vertelt over een succesvolle pilot in zijn huisartsenpraktijk in Afferden. Een pilot waarbij gesprekken veel meer vanuit gezondheid en kwaliteit van leven gevoerd zijn. Met als gevolg beter contact met patiënten en minder verwijzingen naar het ziekenhuis, minder diagnostiek, minder medicijnen en een daling van de ggz-kosten. En een minder vermoeide huisarts. Een succesvolle pilot maar o zo ingewikkeld om er duurzaam vervolg aan te geven.

Anders organiseren, anders financieren en anders monitoren

Carl Verheijen licht toe hoe ons huidige gezondheidssysteem er nog niet op ingericht is om deze kanteling te maken. En wat er precies nodig is om de kwaliteit van zorg goed te houden en daarnaast meer uit te gaan van gezondheid. We kunnen op dit moment niet verwachten van huisartsen en medisch specialisten dat zij volledig op eigen kracht deze veranderingen realiseren. Daarom werkt HeatlhKIC vanuit het Kavelmodel aan andere manieren van organiseren zodat we met elkaar leren hoe het anders kan. Dit gebeurt in een aantal regio’s waarbij samen met inwoners, betrokken professionals en organisaties verantwoordelijkheid wordt genomen voor gezondheid. Een team van experts ondersteunt om anders te organiseren, te financieren en te monitoren.

Luister de podcast om hun ervaringen en oplossingsrichtingen te horen:

Lifestyle4health

Lifestyler4Health vindt dat leefstijlgeneeskunde een prominente plaats verdient in geneeskundig onderzoek, onderwijs en behandeling van ziekten. Voor meer informatie over Lifestyle4Health en meer interessante podcasts bezoek hun website.