Even voorstellen: Alexander Hensen
  • Blog

Even voorstellen: Alexander Hensen

Iedere maand interviewen we een HealthKIC teamlid zodat je kennis kunt maken met de mensen achter het Kavelmodel. Deze maand is het de beurt aan Alexander Hensen van Menzis. Binnen HealthKIC is hij onder anderen werkstroomleider communicatie maar eigenlijk doet hij nog veel meer.

Wat is jouw rol binnen HealthKIC?

Ik ben projectmanager bij Menzis en vanuit die rol werk ik fulltime aan het Kavelmodel binnen en buiten het team van HealthKIC. Het is een uitdagende rol, omdat ik voortdurend schakel tussen Menzis en HealthKIC. Binnen HealthKIC ben ik werkstroomleider communicatie, werk aan verschillende zaken die horen bij de oprichting van Stichting HealthKIC en ik ondersteun bij bestuursvergaderingen. In mijn rol als projectmanager binnen Menzis zorg ik ervoor dat de organisatie en informatiedeling tussen Menzis en HealthKIC goed verloopt. Ons doel met het kavelmodel is om inwoners van Menzis regio’s gezonder te maken. Het is dus belangrijkdat collega’s die actief zijn in de regio goed op de hoogte zijn van lopende en aanstaande Kavels.

Waar ligt jouw drive om mee te werken aan HealthKIC? Vanuit Menzis als organisatie maar ook voor jou als persoon?

Bij Menzis geloven we in een regionale aanpak waarbij we niet alleen kijken naar kwalitatieve goede en betaalbare zorg maar ook naar het versterken van leefkracht. We pakken daarin ook echt een maatschappelijke rol waarbij de samenwerking met het sociaal domein essentieel is. In onze regio’s werken we al veel samen. De kavelaanpak is daarin een volgende stap. Het stelt alle partijen in een regio die te maken hebben met gezondheid en zorg, dus ook inwoners, in staat om op een duurzame manier te groeien naar meer gezonde regio’s. In de traditionele setting heeft de zorgverzekeraar de regierol. In het Kavelmodel is de zorgverzekeraar een van de samenwerkende partijen die gezamenlijk proberen inwoners gezonder te maken. Samenwerken werkt het beste via gezamenlijk afspraken met een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit is waar we met het Kavelmodel naar toe werken.

Het spreekt mij dan ook erg aan dat er in het Kavelmodel veel breder naar gezondheid wordt gekeken dan alleen het feit of iemand wel of niet ziek is. Dan hebben we het over dingen zoals leefkracht, noaberschap, zinvol leven en mee doen in de maatschappij. Dit zijn voor mij belangrijke thema’s. Daarnaast is het voor mij ook een hele gave kans om in dit team te werken en ervaar ik dat als een mooie leerschool.

Wat is voor jou leefkracht? 

Voor mij is het de positieve kracht die je voelt van gezond leven. Dat ik bewust bezig ben met gezondheid, mentale fitheid en meedoen in de maatschappij. Dat ik de dingen kan doen die ik belangrijk vind, waar ik energie uit haal en waardoor ik me gezond en gelukkig voel. Het is belangrijk dat je leven een bepaalde balans heeft en je dit naar eigen behoefte kunt inrichten. Persoonlijk vind ik het belangrijk om aandacht te hebben voor de mensen om mij heen en dat zij in goede gezondheid verkeren. Dat is voor mij leefkracht.

Wat zijn voor jou de meest waardevolle lessen tot nu toe?

Zelf ben ik nu precies een jaar aan het werk binnen het HealthKIC team. En wat ik mooi vind om te zien is hoeveel energie er vrijkomt in een regio als je de juiste partijen bij elkaar aan tafel zet en die elkaar vervolgens op de juiste thema’s vinden. Elke partij die nu meedoet in een Kavel wil echt werken aan die gezondere regio, weet ook dat er dingen moeten veranderen en is ook bereid om daar zelf iets aan bij te dragen.

Voor mij is dit na mijn traineeship binnen Menzis eigenlijk mijn eerste echte baan en dan is dit ook gelijk een heel mooi en uitdagend project om aan te werken. Dus ik leer nog veel als het gaat om projectmanagement en het samenwerken intern maar ook tussen de twee organisatie en in de regio omdat ik de verbindende rol heb tussen Menzis en HealthKIC.

Wat zie je als grootse uitdagingen voor het behalen van succes in een Kavel?

Hoe zorgen we dat we iedereen mee krijgen en keuzes gezamenlijk gedragen worden? De grootste uitdaging is om partijen die te maken hebben met zorg en gezondheid op alle niveaus mee te krijgen. Dus ook inwoners en professionals betrekken in de implementatie en uitrol. Dat vraagt dat we tijdig en continu in gesprek moeten zijn met iedereen. In het kavelmodel willen we gezamenlijk organiseren wat partijen nodig hebben om te veranderen.

Hoe zie jij de toekomst van het Kavelmodel over 10 jaar?

Het kavelmodel moet uiteindelijk mogelijk maken dat we gezond en zinvol langer leven, dat is het doel. Dat het niet alleen gaat om zorg maar er nog meer aandacht is voor gezondheid en dat mensen zelf ook veel bewuster zijn van wat gezond en gelukkig leven voor hen betekent. En dat we steeds meer met elkaar leren welke invloed leefstijl heeft op een gezond leven. Maar ook het besef dat de keuzes die we zelf maken indirect ook effect hebben op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en dus ook op anderen die onderdeel zijn van hetzelfde systeem.