Achterhoek eerste kavel in acceleratiefase
  • Nieuws

Achterhoek eerste kavel in acceleratiefase

Het Kavelmodel gaat weer een volgende fase in! De Achterhoek start namelijk als eerste regio met de acceleratiefase van het Kavelmodel. In deze nieuwe fase wordt een kopgroep samengesteld, met als opdracht een concreet veranderplan voor het gezondheidsstelsel gericht op de komende jaren.

Thematafel de Gezondste Regio Achterhoek geeft groen licht

Ambassadeurs van de Thematafel ‘Achterhoek de Gezondste Regio’ hebben samen groen licht gegeven om het Kavelmodel verder te verkennen. De Thematafel is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties, ondernemers, overheden, zorgverzekeraars, GGD Noord- en Oost-Gelderland en Proscoop om samen de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg te waarborgen. 

Daarbij is dit besluit ook breed gedragen door de regio. Eind oktober was een drukbezochte digitale informatiesessie namens de Thematafel waar meer dan 50 organisaties uit de regio kennis maakten met het Kavelmodel. Er was veel enthousiasme over de mogelijkheden. Tegelijkertijd zijn er uiteraard nog veel vragen die in de volgende fase in gezamenlijkheid onderzocht en beantwoord worden.

Verder onderzoek in acceleratiefase

In de acceleratiefase gaan de partijen samen een plan maken waarin de veranderopgave voor de Achterhoek wordt beschreven. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties daarvan zijn en wat we nodig hebben om de voorgenomen verandering te realiseren. Onderdeel van deze fase is dan ook nadrukkelijk het in gezamenlijkheid opstellen van afspraken over financiën, organisatie, governance en data-infrastructuur. Uiteraard worden ook bestaande programma’s en plannen die passen binnen de regiovisie meegenomen.

Achterhoek eerste regio!

Zowel de Achterhoek als HealthKIC zijn trots op het feit dat er nu een eerste regio is in Nederland die met deze vernieuwende organisatievorm van gezondheidszorg aan de slag gaat. We realiseren ons dat het geen gemakkelijk traject wordt en dat er nog veel onderzoek en invulling nodig is. Tegelijkertijd biedt deze stap ook kansen voor de regio: de Achterhoek komt steeds meer zelf aan het roer te staan als het gaat over het organiseren van gezondheid en zorg voor de inwoners.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Achterhoek? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de Thematafel de Gezondste Regio of voor de nieuwsbrief van HealthKIC.

Neem voor meer informatie contact op met één van de leden van het Kavelteam Achterhoek: Welmoed Nijboer van Proscoop, Dorien van der Meer, van De Gezondste Regio of met Leonie Voragen van HealthKIC.

Stichting HealthKIC is de initiator van het Kavelmodel en wordt gefaciliteerd door de Noaber Foundation, Menzis, PGGM, Alles Is Gezondheid en het Ministerie van VWS. Voor meer informatie over het Kavelmodel: bekijk deze video of de FAQ pagina