Leonie Voragen

Verder lezen

Afgezien van een korte carriere in de horeca ben ik de afgelopen 25 jaar werkzaam geweest in de zorg. Tijdens mijn werk in de maatschappelijke opvang heb ik mij verdiept in verander- en innovatiemanagement en heb dit vervolgens in verschillende rollen mogen toepassen in zowel de opvang als de verslavingszorg. Daarna heb ik als innovatieconsultant en strategisch innovatiemanager gewerkt bij VGZ waar ik betrokken was bij het programma Wijknetwerken en later bij de opstart en ontwikkeling van de strategie Zinnige Zorg. De laatste drie jaar heb ik gewerkt als consultant in het publieke domein en sinds maart ben ik directeur van HealthKIC.

Expertise

Door de jaren heen heb ik veel expertise ontwikkeld op het gebied van verander-, innovatie- en transitiemanagement. Tevens heb ik veel kennis op het gebied van de financiering en organisatie van zorg over alle domeinen heen. Dit maakt dat mijn ervaring en expertise met name gericht is op het gebied van complexe verandervragen in de gezondheidzorg, met name de transitie van zorg naar gezondheid heeft mijn aandacht. Thema’s als netwerkzorg, passende governance,  domeinoverstijgende financiering, geïntegreerde datainfrastructuur zijn mij dan ook bekend.

Rol binnen HealthKIC

‘Hoe zetten we de mens centraal?’ is voor mij leidend in mijn werk. Het feit dat we goede zorg hebben in Nederland ben ik dankbaar voor maar dit is niet de oplossing als we een gezonde samenleving willen creëren. In de afgelopen jaren heb ik dan ook vanuit al mijn functies en rollen geprobeerd om invulling te geven aan een duurzame verandering naar meer gezondheid. Dit vraagt aanpassingen op vele niveau’s en is met recht een complex vraagstuk te noemen. Ik ben ervan overtuigd dat het moet én dat het kan en daar lever ik graag een bijdrage aan. 

Vanaf maart mag ik dat doen vanuit de rol van directeur bij HealthKIC. Ik was al geruime tijd betrokken bij de ontwikkeling van het kavelmodel en geloof heilig in de kracht van dit model. Ik ben dan ook zeer verheugd dat ik, samen met Carl Verheijen en een practhig team van experts, het kavelmodel verder mag ontwikkelen vanuit HealthKIC en al haar partners.

Contact

Je kunt mij bereiken via leonie.voragen@kic.nl of je kunt me bellen op 0681306194
 

Meer van Leonie

Gezond maatwerk podcast
In deze podcast hoor je Stephan Hermsen in gesprek met Leonie. Leonie vertelt over de ervaringen in haar persoonlijk leven én haar werk als maatschappelijk werker. De drive om mensen centraal te stellen is hier ontstaan. Beluister de podcast

Podcast Slimme Zorg
In de podcast Slimme Zorg van Vintura hoor je Leonie en Carl in gesprek met Arno Rutte. Leonie en Carl leggen uit hoe gezondheid en zorg op een innovatieve manier anders georganiseerd kunnen worden, vanuit de regio's. Juist vanuit de regionale context en in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen in welzijn en zorg. Beluister deze aflevering op je favoriete platform

Spotify: https://lnkd.in/dagBrZ3
Apple Podcasts: https://lnkd.in/dCMNWuX
Soundcloud: https://lnkd.in/dcRZ9R9

Webinar HealthKIC | Dynamiek tussen de organisatie en professional
In een eerder webinar gaf Leonie uitleg over hoe we werken vanuit HealthKIC. Je hoort meer over #andersorganiseren, #andersfinancieren, #andersmonitoren en natuurlijk over hoe we in de regio's werken aan gezondheid en zorg.