Werkstromen

Het Kavelmodel wordt uitgevoerd vanuit verschillende werkstromen die onderling samenwerken. Hieronder een korte beschrijving per werkstroom.

Werkstroom Anders Organiseren

De werkstroom Anders Organiseren richt zich op het opstellen en waarborgen van de randvoorwaarden die essentieel zijn voor het laten slagen van het Kavelmodel. Op dit moment worden de kavels geselecteerd, waarna per kavel een voorbereidingsfase start. Met gepaste zorgvuldigheid toetsen we in de geselecteerde kavels, zowel kwalitatief als kwantitatief, of een gebied voldoende kansrijk is om een contract te sluiten zodat we gezamelijk de kanteling van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag kunnen realiseren.
Als we daadwerkelijk gaan starten i
n een Kavel willen we tijdelijk extra organisatiekracht toevoegen door een team te organiseren dat kennis, kunde en kapitaal meebrengt om de bestuurders, professionals en inwoners te ondersteunen. Dit team wordt ingevuld door experts vanuit het HealthKIC netwerk.

Werkstroom Anders Financieren

De werkstroom Anders Financieren richt zich op het financiële plaatje achter het Kavelmodel. Anders financieren vereist een alternatieve aanpak. Voor het Kavelmodel werken wij aan een innovatieve financiële structuur, waarbij zaken zoals een bestendige inrichting, een transparante opzet en solide afspraken centraal staan. We gaan met institutionele beleggers in gesprek en stellen gezamenlijk de randvoorwaarden vast. In de werkstroom stellen wij als doel dat we een belegbare, schaalbare en repliceerbare structuur opzetten, resulterend in een duurzaam financieringsmodel voor elke Kavel. 

Werkstroom Anders Monitoren

De werkstroom Anders Monitoren faciliteert inzicht in de ontwikkeling van gezondheid binnen de kavels op de korte en lange termijn. Gegevens over gezondheid, zorg, omgevingsfactoren en aanbod van (gezondheids)interventies worden bijeengebracht vanuit bronnen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Zo hoeft niet iedere kavel het wiel opnieuw uit te vinden. 
Op basis van de nationale data-infrastructuur en ontwikkelde tools zoals de kavelmonitor wordt het mogelijk om eerder gedaan (gezondheids)onderzoek toe te passen op data uit de eigen omgeving. Zo maken wij onderzoek naar gezondheid toegankelijk voor burgers, beleidsmakers en financiers en kunnen we antwoord geven op vragen als: "Wat is het verwachte effect van deze aanpak op de gezondheidssituatie in de kavel?" of "Welke gezondheidsinterventie is beschikbaar voor mijn situatie?"

Werkstroom Communicatie

De werkstroom communicatie houdt zich bezig met alle zaken rondom communicatie, van communicatiemiddelen tot aan een communicatiestrategie. Het team ontwikkelt verschillende communicatiemiddelen in de HealthKIC huisstijl, zoals deze website, folders, presentaties en filmpjes. Daarnaast gebruikt dit team deze website en social media kanalen om nieuwsberichten en kennis te delen over het kavelmodel. Er verschijnen geregeld artikelen vanuit HealthKIC over het belang van een gezonde leefstijl. Middels een communicatiestrategie weten we de juiste boodschap bij ons publiek helder over te brengen. 

Wil je weten wie er actief is in de verschillende werkstromen? Bekijk dan hier onze teampagina.