Jord Neuteboom

Na mijn studie Cultuurtechniek en Bedrijfskunde (WUR) werkte ik vier jaar aan de ontwikkeling van het Nederlandse milieubeleid, voor praktisch alle economische sectoren. Na de val van de muur werkte ik vervolgens bijna tien jaar lang aan energie en milieuprogramma’s in twaalf centraal Europese landen, die in een ingrijpende transitie terecht kwamen. Dat was een prachtige praktijkleerschool in de veranderkunde. De afgelopen twintig jaar draag ik vanuit het adviesbureau Viatore bij aan de transitie van de nederlandse gezondheidszorg, in samenspel met (zorg)aanbieders, financiers, bewoners en systeemspelers. Ook ben ik docent bij o.a. Erasmus universiteit (DRIFT), Leiderschapsacademie Avicenna (in diverse labels) en Toezichthouders academie in de Zorg (NVTZ).

Expertise

Mijn expertise als transitie-practioner zet ik in op het ontwerpen van programma’s, die tot duurzameJord Neuteboom veranderingen leiden. Daarbij breng ik graag ervaringsgebaseerde en theoretisch onderbouwde kennis in: van onder meer radicale verandertrajecten, van domeinoverstijgende netwerken (waaronder de ADDO werkwijze), van maatschappelijk leiderschap en van de kracht van bewonersinitiatieven.

Rol bij HealthKIC

Binnen HealthKIC draag ik als adviseur op diverse niveau’s bij met de inbreng van transitiekundige expertise. Onder meer bij de HealtKIC rollen als regionale transitie partner in de PHM kavels en als systemshaper op nationaal niveau. Het integreren van actieleren in alle HealtKIC activiteiten heeft daarbij mijn specifieke aandacht. De maatschappelijke opgave van HealthKIC is groot, maar het is inspirerend om met zo’n deskundig en gedreven team en met de vele HealthKIC partners aan te werken!

Contact

Je kunt contact met me opnemen via LinkedIn.