Joke van Beek

Tijdens en na mijn studie Culturele & Maatschappelijke Vorming ben ik een aantal jaren werkzaam geweest in de cultuursector in Rotterdam. Inmiddels werk ik alweer 20 jaar in de zorg, in o.a. de psychiatrie, ouderenzorg en de medisch-specialistische zorg. Ook heb ik een aantal jaren bij Menzis gewerkt aan waardegerichte zorg, online vernieuwingen en de dialoog met verzekerden en zorgaanbieders.

Expertise

Graag werk ik op het snijvlak van veranderkunde, communicatie en online. Rollen als product owner of projectleider en communicatiestrateeg spreken me aan. Ik werk vanuit design thinking om oplossingen te bedenken die aansluiten bij de behoeften van patiënten/inwoners en de expertise van professionals versterken. Om die reden werk ik in samenwerking met doelgroepen en probeer ik te vertrekken vanuit de essentie van de vraag (en niet het systeem er omheen).

Ik ben op mijn plek in creatieve en multidisciplinaire teams waar we beweging mobiliseren en de status quo kunnen uitdagen. De combinatie van strategisch werken en in de praktijk bedenken hoe een website, intranet, contentstrategie of social post bijdraagt vind ik prettig en afwisselend. Op deze manier hoop ik bij te dragen aan klantgerichte oplossingen en communicatie die goed is afgestemd op de behoeften van de doelgroep.

Rol bij HealthKIC

Bij HealthKIC werk ik als communicatiestrateeg. Dit houdt in dat ik zowel de communicatiestrategie ontwikkel als de uitvoering verzorg. Dit doe ik in nauwe samenwerking met ons team zodat de communicatie vooral inhoudelijk relevant is. We delen zoveel mogelijk vanuit onze expertise en de praktijk op het gebied van data, veranderkunde en financiering. Juist om inzicht te geven in de lessen die we leren bij het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen in gezondheid en zorg. 
Daarnaast werk ik in onze regio's samen met de communicatieadviseurs van betrokken organisaties.

Contact

Je kunt contact met me opnemen via 0638277654 of via LinkedIn.