Alexander Hensen

Begin 2018 ben ik gestart bij Menzis als trainee en in 2020 ben ik als projectmanager vanuit Menzis betroken bij het kavelmodel. Ik woon in Groningen en ik heb daar bewegingswetenschappen en bedrijfskunde gestudeerd voordat ik begon bij Menzis. In mijn werk houd ik me veel bezig met vernieuwingen en innovaties, zoals het kavelmodel en digitalisering van de zorg.

Expertise en motivatie

Mijn aandachtsgebied als projectmanager zit in het leggen van de verbinding tussen HealthKIC en Menzis, het betrekken van de juiste kennis en collega’s bij het project en uiteindelijk in het implementeren van het kavelmodel in verschillende regio’s. Naast mijn kennis over het Nederlandse zorgstelsel probeer ik vanuit een visie op gezondheid (en zorg) te een optimale samenwerking met interne en externe collega’s vorm te geven. Ik vind het belangrijk dat mensen in Nederland en in mijn (in)directe omgeving gelukkig zijn en in goede gezondheid leven. Elke dag zet ik mij met veel passie in om dit voor elkaar te krijgen. Ik geloof dat het kavelmodel een zeer goede manier kan zijn om mensen gezonder te maken en daarmee de gezondheidszorg duurzaam, betaalbaar en toegankelijk te maken.

Rol bij HealthKIC

In mijn rol als projectmanager zorg ik ervoor dat de organisatie en informatiedeling tussen Menzis en HealthKIC goed verloopt. Als één van de founding partners van HealthKIC draagt Menzis haar kennis en expertise bij aan de ontwikkeling van het kavelmodel. Het doel van Menzis met is het kavelmodel is inwoners gezonder te maken. Voor meer informatie: 

Contact

Je kunt contact met me opnemen via alexander.hensen@kic.nl.

Meer van Alexander

In een eerdere nieuwsbrief van HealthKIC vertelt Alexander meer over zijn rol en visie. Lees het artikel voor meer informatie.