Onze mensen

Bij HealthKIC werken we met een gedreven team gelijkgestemden aan onze gezamenlijke missie voor een gezondere samenleving. We willen dat kansen gelijk zijn, gezondheid voorop staat en goede zorg beschikbaar blijft. We geloven dat het anders kan dan nu. Door anders te organiseren, anders te financieren en anders te monitoren. Daarom is het ook nodig om de huidige status quo uit te dagen. Dit doen we vanuit heel uiteenlopende disciplines en vaak net even anders. Daarom werken we met een team veranderaars. Mensen die praktijk en wetenschap verbinden, multidisciplinair werken en expert zijn op hun eigen vakgebied. 

Team HealthKIC


Maarten den Braber

Vanuit zijn achtergrond in technische bedrijfskunde en IT werkt Maarten vanuit technologie en data aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bij HealthKIC is hij verantwoordelijk voor data & monitoring. Maarten zorgt ervoor dat we data bij elkaar kunnen brengen, én vooral data kunnen vertalen naar inzicht om weloverwogen beslissingen te nemen. Op deze manier helpt hij de regio's om de publieke gezondheid te verbeteren. Door sterke inhoudelijke kennis over de technische (on)mogelijkheden en vanuit zijn verbindend leiderschap realiseert Maarten samenwerkingen op dit belangrijke vraagstuk. Bekijk het profiel van Maarten. 


Marc Bruijnzeels

 

 


Reina van Cadsand 


Pim Diepstraten
Pim is bedrijfseconoom en expert op het gebied van finance. Vanuit zijn functie bij Finance Ideas werkt hij al jaren als adviseur van de NZa, het ministerie van VWS en diverse brancheverenigingen en is zo nauw betrokken bij de totstandkoming van integrale tarieven in de zorg en beleidsontwikkeling voor toekomstige financiering. Bij HealthKIC werkt Pim vanuit zijn expert-rol aan de ontwikkeling van 'Anders financieren'. Bekijk het profiel van Pim.Annefrans van Ede

Annefrans is opgeleid als apotheker en momenteel PhD-kandidaat bij het LUMC op het gebied van implementatie van Population Health Management. Als onderzoeker in opleiding ontwikkelt Annefrans bij HealthKIC actieonderzoek. Dit onderzoek richt zich op het ondersteunen en evalueren van de rol van HealthKIC om de transformatie naar gezondheid te realiseren. Hierin maakt zij de verbinding tussen de wetenschap en de praktijk. Annefrans geeft inzicht en helpt de beweging op gang te krijgen door te luisteren, te analyseren, terug te geven en toe te voegen. Lees meer over Annefrans. 


Carl Verheijen
Carl 
is directeur innovatie bij Noaber en directeur van HealthKIC. Zijn expertise zit in het verbinden van partijen in de gemeenschappelijk opgave om te sturen op meer gezondheid. Carl werkt vanuit visie, strategie, verbinding én doen. Hij brengt kennis over het (zorg)stelsel, de transitie die gemaakt wordt en het gedrag wat nodig is om samen te veranderen. Bekijk het profiel van Carl. 
 


Leonie Voragen

Leonie Voragen is directeur van HealthKIC. Leonie werkt al jaren aan transitie in de zorg, meestal vanuit het perspectief van een bepaalde systeemspeler,  zoals de verzekeraar of gemeente. Bij HealthKIC werken we silo- en domeinoverstijgend aan deze transitie en hebben we de mogelijkheid om echt de de mens centraal te stellen en dat is wat haar drijft. Lees meer over Leonie.
 


Alexander Hensen

Alexander is projectmanager bij Menzis. In deze rol zorgt Alexander ervoor dat de organisatie en informatiedeling tussen Menzis en HealthKIC goed verloopt. Als één van de founding partners van HealthKIC draagt Menzis haar kennis en expertise bij aan de ontwikkeling van het kavelmodel. Menzis streeft naar meer gezondheid  voor inwoners en het toegankelijk en betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Bekijk het profiel van Alexander.
 


Jord Neuteboom

 


 


Martine Vissers

 

 


Kim van den Berg 


Joke van Beek
Joke verzorgt voor HealthKIC de communicatie, van strategie tot uitvoering. Zij werkt hierbij nauw samen met het hele team zodat de communicatie vooral inhoudelijk relevant is. We delen zoveel mogelijk kennis vanuit onze expertise en de praktijk op het gebied van veranderkunde, data en financiering. Juist om inzicht te geven in de lessen die we leren. We vinden het belangrijk om landelijk ook op het gebied van communicatie zoveel mogelijk samen te werken. Bekijk het profiel van Joke.

HealthKIC is een stichting en wordt gefaciliteerd door de Noaber Foundation, Menzis, PGGM, Alles Is Gezondheid, de Bernard van Leer Foundation en het Ministerie van VWS.