KIC Services

Verbinden wat er is; Organiseren wat er nodig is.

Inleiding

De transformatie die we met elkaar doormaken, maakt dat we met elkaar moeten stilstaan bij de volgende vraag: “Wat heb je nodig om een verandering impactvol te laten zijn en te zorgen voor duurzame implementatie?”. Om een beweging te laten versnellen en vooral om de transformatie te versterken, zal men de content (inhoud), competenties (mogelijkheden), community(gemeenschap) en communicatie (uitwisseling) met elkaar moeten verbinden.

Zodat men kennis kan vergaren, delen, verrijken en vervolgens weer kan verspreiden.

KIC Services is ontstaan vanuit de wens om de mens en organisatie te ondersteunen in het doel dat zij willen bereiken, zodat men met elkaar de beweging/transformatie verder op gang kunnen brengen en een grote impact teweeg te brengen en zoveel mogelijk mensen te bereiken en zo een groot verschil met elkaar te maken.

We bieden een digitale omgeving en een fysieke locatie om dit mogelijk te maken.

De KIC Services

De digitale omgeving die we hebben ingericht om dit mogelijk te maken:

Communiceren. Een communicatieplatform waar mensen hun kennis kunnen ophalen en kennis te kunnen delen om met elkaar uit te wisselen wat er werkt of dat wat juist niet werkt en door een overzicht inzicht te hebben in activiteiten die georganiseerd worden. En men kennis goed kan verspreiden

Leren. Een leerplatform waar mensen hun kennis kunnen verrijken door webinars te maken, men online masterclasses en workshops kunnen opbouwen, een kennisbank kan opbouwen en een coaching met een intervisie mogelijkheid heeft.

Organiseren. Een klant en projectmanagement platform waar mensen hun zaken goed kunnen organiseren zodat klanten registratie, facturatie en projectmanagement efficiënt en effectief ingericht kan worden.

Daarnaast hebben we een fysieke omgeving ingericht. We bieden hier de ondersteuning om feitelijke invulling te geven aan alle onderdelen van een effectieve organisatie:

Frontoffice activiteiten zoals de operationele taak voor het organiseren van activiteiten, een content manager die invulling geeft aan accurate en essentiële content, en een programma manager die de content van het leerprogramma kan omzetten in een aantrekkelijk off en online leer aanbod.

Backoffice services zoals secretariële ondersteuning, ICT helpdesk en data analyses.

Fysieke werklocatie om met elkaar masterclasses te volgen, inspirerende werkplekken te gebruiken of vergader locatie om elkaar te ontmoeten.

Wat maakt dit anders

1. We zijn verbindend. De combinatie van een groot (domein overstijgend) netwerk en kennis van de markt maakt dat we kennis kunnen verbinden met vraag om gezamenlijk op een neutrale plek informatie delen, ophalen, verrijken en verspreiden. We zorgen voor kruisbestuiving.

2. We zijn schaalbaar. We bieden een opschaalbaar platform en diensten, waardoor het gezamenlijk gebruik een toenemend bereik heeft.

3. We zijn betaalbaar. Het platform en de diensten zijn gericht op het ondersteunen van hetgeen organisaties nodig hebben. Er is een schaalvoordeel bij inkoop.

4. We zijn whitelabel. Door het whitelabel principe behoud je de eigen identiteit en branding in de gehele inrichting van het communicatie platform en leeromgeving.