Visie & missie

Ons zorgstelsel is ziek. In plaats van aan de voorkant te werken aan maximale gezondheid voor iedereen gaat alle aandacht uit naar de achterkant: het repareren van gezondheidsschade, die steeds vaker onherstelbaar is. Vrijwel het hele zorgbudget gaat naar curatieve en langdurige zorg. Slechts een fractie wordt uitgegeven aan het voorkomen van gezondheidsschade.

Visie

Wij geloven dat gezondheid niet begint of ophoudt bij de zorg. Gezondheid moet een ‘state of mind’ zijn. Een basisprincipe voor de inrichting van de maatschappij. Met systemen die gezonde keuzes faciliteren en gedeelde verantwoordelijkheid stimuleren. Waarbij gezondheid niet alleen samenhangt met het lichamelijke en mentale functioneren, maar ook met kwaliteit van leven, sociale interactie en zingeving.

Missie

Het is onze missie om een fundamentele omwenteling in de gezondheidssector teweeg te brengen. Dat doen we door een onafhankelijke voedingsbodem te creëren voor alle kennis, inzichten en innovaties die bijdragen aan het gezond houden van mensen. Zodat Nederland een plek wordt waar mensen in balans zijn, langer gezonder en gelukkiger leven en waar ieder mens waardevol is.