KPMG publiceert magazine ‘Wie doet het met wie?’

KPMG publiceert magazine ‘Wie doet het met wie?’

De recente COVID-19-crisis heeft ons een inkijkje gegeven in de kwetsbaarheden en de veranderkracht van het zorgsysteem wanneer de druk oploopt. Een hoopgevend inzicht uit deze periode is dat we het roer volledig kunnen omgooien – op een positieve manier – en het lef hebben om zorg echt anders te organiseren. Tegelijkertijd maakt de combinatie van het grote aantal belanghebbenden in ons versnipperde zorglandschap en het traditionele Nederlandse poldermodel het moeilijk om verandering tot stand te brengen. Hoe kunnen we de zorg grootschalig en duurzaam transformeren? Die vraag staat centraal in het onlangs verschenen online magazine ‘Wie doet het met wie?’ van KPMG.

Volgens KPMG is een cruciale factor meer landelijke sturing om het belangenveld te overstijgen en werkelijk te handelen vanuit het belang van de maatschappij. Maar dit is geen excuus voor individuele organisaties om niet de eerste stappen te zetten, stelt KPMG. Juist nu zijn lef en leiderschap nodig om de bal aan het rollen te brengen en een nieuw tijdperk in te gaan. Het is daarom van cruciaal belang dat er voldoende ruimte blijft voor organisaties om veranderingen door te voeren en om met maatwerk in te spelen op de wisselende regionale dynamiek.

Duurzaam organiseren en financieren

Het beeld over de benodigde veranderingen in het zorglandschap, zoals KPMG dat schetst in eerdere versies van ‘Wie doet het met wie’, wordt in het veld breed gedeeld. In de laatste versie van ‘Wie doet het met wie’ schetst KPMG hoe de strategische agenda in de zorg er naar hun inzicht de komende jaren uit moet zien. Ook HealthKIC heeft een bijdrage geleverd. In de video hieronder vertellen Leonie Voragen, directeur van HealthKIC, en Rob Jaspers, voorzitter 8RHK Gezond, wat er volgens hen nodig is om gezondheid duurzaam te organiseren en financieren.