Even voorstellen: Pien Naber-van Aken

Iedere maand interviewen we een HealthKIC-teamlid zodat je kennis kunt maken met de mensen achter het Kavelmodel. Deze maand is het de beurt aan Pien Naber-van Aken. Zij is vanuit de samenwerking met Q-Consult Zorg, de nieuwe programmamanager van HealthKIC. Samen met Dorien van der Meer vervult zij het duaal programmamanager- schap van 8RHK Gezond.

Even voorstellen: Pien Naber-van Aken

Pien heeft al een mooie carrière achter de rug. Zo heeft ze een aantal jaren in verschillende functies voor een revalidatiecentrum gewerkt waar de kwaliteit van leven van de revalidant centraal staat. Uiteindelijk heeft ze de overstap gemaakt naar Performation, waar ze zich bezighield met de toepassing van data voor waardegedreven zorg. Hier vertaalde ze ziekenhuisdata naar verbetermogelijkheden op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid. En nu, zo’n 5 jaar en een freelance bestaan later, heeft ze zich aangesloten bij Q-Consult Zorg. Wat is haar visie op de zorg? En hoe zet ze zich in voor 8RHK Gezond?

Breken met ziekmakend systeem

‘De zorg is ziek’. Dat stelt niet alleen Wouter Bos in een artikel in de Gelderlander, maar ook Pien. ‘Mensen krijgen niet de zorg waar ze recht op hebben omdat er onvoldoende mensen in de zorg beschikbaar zijn. Om het ziekmakende systeem te veranderen, moeten we de zorg anders organiseren. Ik zie het lonen van de gezondheid in plaats van ziekte als de toekomst. We moeten gaan sturen op kwaliteit van leven en ervoor zorgen dat de inwoner zo gezond, autonoom en weerbaar mogelijk blijft. Vanuit Q-Consult Zorg mag ik nu als programmamanager deze kanteling vormgeven in de Achterhoek onder de noemer 8RHK Gezond. En ik heb echt een enorme drive om hiermee aan de slag te gaan.’ 

8RHK Gezond

Het doel van 8RHK Gezond is om van de Achterhoek de gezondste regio te maken. ‘We richten ons op vernieuwing en verbetering binnen zorg en welzijn zodat de gezondheid van de Achterhoekse inwoners toeneemt. Hierbij zijn gezondheid, preventie en leefstijl leidend, niet ziekte en behandeling. We spannen ons er samen maximaal voor in dat onze inwoners zich gezond en gelukkig voelen en minder zorg nodig hebben.’ Maar het is een erg complexe puzzel, geeft Pien aan. ‘We zitten in een vastgeroest systeem en tegelijkertijd zien we een sterke verkokering in het Nederlandse zorglandschap. Daar moeten we iets aan doen met elkaar.’

Hoe de Achterhoek dat aanpakt? ‘Alle betrokken partijen spreken samen de intentie uit om te breken met het oude systeem en de handen ineen te slaan. Dat gaat ook heel sterk over een verandering van belangen. De belangen in het huidige systeem zijn vaak ziekmakend. Organisaties moeten hun eigen belangen opzij kunnen zetten en gezamenlijk voor het grote algemene belang gaan. Dat is stap één.’

Ontwikkelplekken in de Achterhoek

De volgende stap is het daadwerkelijk doen. De Achterhoek pakt dit aan door middel van ontwikkelplekken. ‘Dit zijn plekken waar al vernieuwend en innovatief wordt gewerkt met interventies die op gezondheid sturen. Op dit moment zijn er ontwikkelplekken bij Zorgcorporatie Mariënvelde, Preventie Platform Jeugd Oost-Achterhoek, Ecosysteem Mentale Gezondheid Doetinchem en Acute Zorg West-Achterhoek. Met deze plekken samen willen we de transitie op alle verschillende niveaus vormgeven. Hierbij worden de randvoorwaarden van HealthKIC nagestreefd: anders organiseren, monitoren en financieren. Deze moeten zo zijn ingericht dat uiteindelijk gezondheid gaat lonen in plaats van ziekte.’

Meer informatie

Wil je meer weten over de aanpak van 8RHK Gezond? Of heb je een vraag aan Pien? Neem contact op via contact@kic.nl